weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války na Havlíčkovo náměstí v Jirkově

Na Havlíčkovo náměstí v Jirkově u ulice Chomutovská v menším parku stojí trojice pomníků, uprostřed směrem k domovní zástavbě stojí pomník, dnes věnovaný obětem 1. a 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
OBĚTEM
PRVÉ A DRUHÉ
SVĚTOVÉ VÁLKY
9.5.1948
Z VAŠICH OBĚTÍ
ZRODIL SE NÁŠ ŽIVOT

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4203-00115:

Žulový obelisk s nápisy uprostřed Havlíčkova náměstí.

Tvarově se jedná o pomník Velké války, zjevně „upravený“ a „aktualizovaný“ novými nápisy. Otázkou je i jeho umístění – schodová základna ze zcela jiného materiálu než tři stupně, obelisk a dělová koule na něm mohou vyvolat otázku, zda je původní, nebo zřízená dodatečně na novém místě. Leštěný povrch bez poskvrnky nenabízí odpověď, zda na něm původně byly vyryty jiné nápisy či umístěny nějaké nápisové desky. Kniha Tatíčku, vrať se k nám 2 nabízí odpověď – podrobně se sice v rámci Jirkova věnuje jen pomníku ve Svojsíkových sadech a pak bez podrobností zmiňuje pomník padlým turnerům na městském hřbitově, při pozorném čtení se však vyjeví, že jde o adaptovaný památník císaře Josefa II. z Ervěnic:

Pomník padlým Velké války v Ervěnicích vznikl úpravou staršího památníku císaře Josefa II., který se nacházel v parku u kostela sv. Jakuba Většího, dříve zvaném sady císaře Františka Josefa. Přestavba pomníku organizovaná pomníkovým výborem přišla celkem na 13 373 Kč, tyto prostředky byly získány prostřednictvím sbírek, darů a pořádáním zábavních akcí. Vlastní adaptaci pomníku provedla mostecká firma Rudolfa Burgharta, která byla dodavatelem i původního josefského památníku. Nový pomník byl přesunut před místní hřbitov a slavnostně odhalen 3. června 1923.

Žulový obelisk ve tvaru komolého jehlanu byl osazen na vysokém odstupňovaném soklu a završovala jej dělová koule. Dřík pomníku zdobil v horní části motiv tlapatého kříže s vavřínovým věncem, pod ním byla uvedena dedikace „Den Opfern des Weltkrieges / 1914 – 1918 / gewidmet in treuem Gedenken von den / dankbaren Bewohner der Stadt / Seestadl“ – česky „Obětem světové války 1914-1918 věnováno ve věrné vzpomínce od vděčných obyvatel města Ervěnice“.

Na tento text navazoval nápis „Wanderer verkünde dem Volk, wir starben fern / der Heimat, doch treu unserer geschworenen / Pflichten“ – česky „Poutníku, oznam národu, že jsme zemřeli daleko od domova, ale věrni naší přísaze“.

Níže na soklu byla uvedena jména ervěnických padlých, zemřelých a nezvěstných vojáků, Po roce 1945 byly původní německé nápisy odstraněny a nahrazeny českými texty upomínajícími na oběti obou světových válek. V letech 1959-1960 musely Ervěnice ustoupit povrchové těžbě hnědého uhlí. Proto byl pomník přesunut d Jirkova a dnes se nachází na Havlíčkově náměstí.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. světové války na Havlíčkovo náměstí v JirkověPamětní deska Františka Křížka na pomníku obětem 2. světové války na Havlíčkovo náměstí v Jirkově >>
Tagy