weby pro nejsevernější čechy

Pomník československých legionářů na Zborovském náměstí v Mělníku

Na Zborovském náměstí v Mělníku směrem k ulici Českobratrská stojí v trávníku pomník československých legionářů.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
VĚNOVÁNO PAMÁTCE
ČESKOSLOVENSKÝCH LEGIONÁŘŮ
HRDINŮ BITVY U ZBOROVA
2.7.1917 – 2.7.2012

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

Mělnické kulturní centrum informuje:

Památník československých legionářů – Autorem nového pomníku z opuky je mělnický akademický sochař Miroslav Kroupa. Na pomníku je umístěna plaketa se symboly československých legií a pamětní deska z původního pomníčku. V pomníku je uschována schránka s prstí ze zborovského bojiště.

Foto z webu Turistického informačního centra Mělník s aktuálně chybějící plaketou Čsl. obce legionářské

Na panoramatu z roku 2016 je místo pomníku v trávě jen kamenný sokl:

V městském infu chybí údaj o tom, jaký památník tu stál (a kdy) původně a kdy byl zřízen (snad na desce uvedený rok 2012, čemuž ovšem neodpovídá snímek z roku 2016 výše). A jak je vidět z fotek, popis neodpovídá – stojí tu jen holý kámen s novodobou deskou. Po plaketě ani stopa…

V článku o regionálních oslavách 100 let republiky ze 22. 10. 2018 je zmínka „Na mělnickém Zborovském náměstí zástupci ve čtvrtek odhalí památník legionářů. Program v Mělníku začne v 15:00 pietním aktem.

Ovšem jiné zdroje uvádějí:

 26. 6. 2017 – Město Mělník ve spolupráci s Československou obcí legionářskou odhalilo nový památník připomínající 100 let od bitvy u Zborova, která hrála významnou roli při vzniku Československa. Pietní akt se odehrál 23.6. na Zborovského náměstí za přítomnosti zástupců České obce legionářské a starosty města Mělníka, MVDr. Ctirada Mikeše, který ve svém proslovu připomněl okolnosti bitvy, její důsledky a v neposlední řadě oběti, kterých tato klíčová bitva přinesla desítky. Celou akci zahájil živý dechový orchestr, za jehož doprovodu starosta vložil do otvoru v památníku lahvičku, ve které je zakonzervována prsť z konkrétní kvóty místa bitvy. Akt byl zakončen slavnostním kladením květin k novému kamennému památníku.

V jedné z FB skupin o historii Mělníka je pouze uvedeno „Dne 25. 10. 2018 se na Mělníku konalo několik akcí v souvislosti s oslavami 100 let vzniku Československé republiky. U pomníku legionářů na Zborovském náměstí se konal pietní akt, představitelé města zde položili květiny, o významu čs. legií promluvili starosta Sokola Bohuslav Bubník a starosta města MVDr. Ctirad Mikeš, aktu se zúčastnil i senátor Petr Holeček z Kralup nad Vltavou. Pietní akt moderoval Petr Weinstein.

Co z toho je vlastně pravda, neumím posoudit.

Series Navigation<< Pomník generála Karola Świerczewského mezi ulicí Krombholcovou a Pražskou v MělníkuPamětní deska Milana Rastislava Štefánika na Husově domě v Mělníku >>
Tagy