weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Mšeném-lázních

Na okraji parku v ulici Skalička ve Mšeném-lázních stojí pod stromy pomník obětem Velké války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
ČÍŽEK V.
FRIDRICH JAR.
HRSTKA FR.
HUSÁK FR.
JAHODÁŘ JAN.
KÁNĚ LAD.
KRATOCHVÍL JOS.
KUČABA FR.
KUČERA K.
MALÝ ANT.
MIKULA JOS.
PIŠL K.

PIŠL V.
PROŠEK FR.
PULCHART FR.
SCHOŘ VÁCL.
ŠIMONÍČEK FR.
TREJBAL V.
TREJBAL A.
VENCLÍČEK BOH.
VOSMÍK JAR.
VOSMÍK K.
VYSOKÝ JOS.
ZAUR ANT.

POSTAVENO R. 1926

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4211-00678:

Pískovcové sousoší, pomník s postavou ženy se dvěma dětmi. Na přední části jsou vyryta jména padlých, z boku větev lipového stromu. Pomník byl postaven v roce 1926.

O pomníku se podrobně píše v publikaci Tatíčku, vrať se k nám – díl 3, pomníky velké války na Litoměřicku:

O stavbě válečného pomníku bylo rozhodnuto v průběhu roku 1925 devítičlenným výborem složeným ze zástupců místních spolků a vedeným starostou obce Janem Halíkem. Z několika předložených projektů byl vybrán projekt akademického sochaře Karla Zentnera z Libochovic. Celkové náklady na jeho realizaci činily 17 000 Kč a byly pokryty z darů a domovní sbírky, která vynesla 6 372 Kč. Osazení pomníku na vybrané místo ve středu obce předcházela na jaře 1926 nová parková úprava pozemku.

Slavnostní odhalení se uskutečnilo 20. června 1926. V předvečer oslav se v hostinci U Chmelů odehrálo divadelní představení „Žaluji“, Následující den v jednu hodinu odpoledne prošel obcí za doprovodu místního pěveckého sboru od lázní až k pomníku slavnostní průvod spolků. Na akci promluvil pokladník pomníkového výboru učitel Hlaváček, jenž připomněl utrpení Čechů bojujících: „ve službách otrockých, za cizí cíle, za nenáviděné Rakousko“ a dále ve své řeči osvětlil okolnosti vzniku pomníku a účast spolkových korporací. Hlavní proslov měl na slavnosti pronést také poslanec a bývalý legionář Josef David, jenž se však z pracovních důvodů slavnosti nezúčastnil a místo něj vystoupil tajemník Československé obce legionářské Josef Greif.

Pomník zhotovený z hořického pískovce tvoří sousoší truchlící matky, jejíž paže spočívají na ramenou chlapce a dívky. Sousoší je umístěno na mohutném kónickém soklu s rozeklanou podestou, jenž je na přední straně doplněn datací „1914 / 1918“. Na bocích soklu se nacházejí další dvě desky se jmény 24 obětí války, zadní deska nese nápis „POSTAVENO R/OKU/ 1926“. Signatura sochaře je uvedena v dolní partii sousoší.

Kronika popisuje pomník takto: „Na přední desce jsou hroby padlých a z hlíny napojené krví a těly jejich vyrůstá mladá lípa, slovanský symbol mladé naší národní samostatnosti. Rozvětvuje se nad hroby mrtvých, by jim do dálky šuměla, že děti jejich jsou svobodné, nespoutány otrockými pouty cizáků. Nad hroby se sklání chudá, ustaraná žena – vdova se dvěma dětmi a všichni, s bohem sice, pohlížeje na hroby v neznámé cizině, ale zároveň s těšivou myšlenkou, že stát náš žije životem samostatným.“

 

Series Navigation<< Pomník vojákům Rudé armády ve Mšeném-lázníchPomník pochodu smrti u kostela svatých Šimona a Judy v Lenešicích >>
Tagy