weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek 19. století u kostela svatého Jiří ve Chřibské

Na bývalém hřbitově u kostela svatého Jiří ve Chřibské stojí východně od něho pomník obětem válek 19. století.

Web o Lužických horách:

Sloupový pomník padlým z válečných let 1849, 1859, 1864 a 1866, zřízený na podnět Eduarda Lehmanna a vysvěcený 18. července 1875.

Eduard Lehmann (1844 – 1923) se narodil v Horní Chřibské. V rakouské armádě zúčastnil bitvy u Hradce Králové v roce 1866 a některých dalších střetnutí, což výrazně ovlivnilo jeho další život. Po návratu do civilu se věnoval hledání a označování vojenských hrobů v severních Čechách, o kterých psal také články a knížky. Mimoto nechal postavit pomník padlým v saském Hochkirchu a byl zakládajícím členem spolku pro postavení pomníku bitvy národů u Lipska. Za svou činnost byl vyznamenán dvakrát rakouským a jednou i pruským řádem.

Na infotabuli je uvedeno:

Pomník nechal v letech 1874-75 vybudovat vysloužilá důstojník Eduard Lehmann ze Chřibské na počest padlým ve válkách rakouské armády v letech 1849, 1859, 1864 a 1866. Ve své době se jednalo o první pomník v celém Rakousku-Uhersku věnovaný těmto válkám.

Chřibský zpravodaj (květen 2018) uvádí:

Významnou událostí bylo vyznamenání Eduarda Lehmanna z Chřibské v roce 1909, který za svou činnost(zejména za budování pomníků a pamětních desek k uctění obětí válek), obdržel největší ocenění od císaře Františka Josefa I., kdy mu byl udělen Zlatý záslužný kříž s korunou. Toto vyznamenání bylo udělováno civilním osobám za všeobecné zásluhy ve prospěch obecního blaha. První pomník postavený jeho zásluhou již v roce 1875 stojí vedle kostela sv. Jiří ve Chřibské. Eduard Lehmann byl také čestným občanem města Chřibská a členem různých spolků.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1849
1859
1864
1866

Gedenktafel den gefallenen Söhne
des Kreibitzthals

Franz Schwarz aus Niederkreibitz, Augustin Fiedler aus Niederkreibitz, Eduard Hickisch aus Niederkreibitz, Heinrich Simch aus Niederkreibitz, Franz Zeckeri aus Schönfeld, Anton Zeckeri aus Schönfeld, Josef Hnik aus Schönfeld, Anton Austen aus Niederkreibitz, Eduard Michel aus Niederkreibitz, Anton Gampe aus Niederkreibitz, Franz Krahl aus Niederkreibitz, Alois Worm aus Teiehstadt

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4215-39018:

Kamenný památník na místním hřbitově ve spodní části čtyřboký, v horní kruhový. Po obvodu jsou umístěné desky s nápisy. Okolo památníků jsou sloupky s řetězy. Nápis na desce – Gedenktafel den gefallenen Söhne des Kreibitzthals

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války na kostele svatého Jiří ve ChřibskéPomník obětem 1. světové války v ulici U Parku v Rumburku >>
Tagy