weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v parku v Libochovicích

V městském parku v Libochovicích na břehu Ohře stojí pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
LIBOCHOVICE
A OKOLÍ
PAMÁTCE
PADLÝCH
1921

Poznámka: Postaveno dle návrhu arch. Röslera, Praha, zhotovil kameník J. Král, Libochovice. Financováno z dobrovolných sbírek občanů, náklad 35 000,-Kč. Pomník byl prohlášen tehdejším MŠaO za vzorový.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4208-00571:

Z navršeného záhonu zeleně vystupuje žulový masiv, tvarovaný jako rukojeť zabodnutého meče o výšce cca 6 m. Na čelní stěně bronzová plaketa od ak. sochaře Rudolfa Březy, znázorňující Podřipsko ve válce. Ve spodní části reliefní text: „Libochovice a okolí památce padlých 1921“.

V knize Tatíčku, vrať se k nám – díl 3, pomníky velké války na Litoměřicku je pomníku věnován prostor stran 110 až 113:

Výstavbu pomníku připomínajícího oběti velké války inicioval v roce 1920 člen místní organizace Československé obce legionářské  Josef Kopta. Návrhy pomníků byly veřejnosti představeny na výstavě pořádané 17. až 24. července v kreslírně měšťanských škol v Libochovicích. Odborná komise z nich vybrala projekt dvojice bývalých legionářů, architekta Jaroslava Rösslera a sochaře Rudolfa Březy, jejichž návrh v roce 1921 ocenilo ministerstvo školství a osvěty jako vzorový.

Náklady na stavbu činily 35 000 Kč a byly pokryty z výtěžku sbírek pořádaných v Libochovicích a okolí. Vybraný projekt byl realizován přesně kromě terénních úprav, které předpokládaly vysazení kaštanové aleje a osazení několika menších pamětních desek u jednotlivých kaštanů.

Základní kámen pomníku byl slavnostně položen v neděli 17. července za účasti hostů pplk. Rudlofa Medka a poslance Josefa Davida. V předvečer této slavnosti byla uspořádána přednáška „Návrat legií kolem světa“ doprovázená 180 světelnými obrazy. Na druhý den byly na zaplněném náměstí předneseny slavnostní projevy a následně ozdobený vůz odvezl základní kámen do městských sadů. V doprovodném průvodu kráčely před vozem šestistupy dívek v národních krojích doprovázené družičkami nesoucími věnce se jmény Tomáš G. Masaryka, Milana R. Štefánika a jmény legionářských bojišť. U příležitosti této akce byla do základů stavby vložena pamětní listina.

Stavební kámen opracovala smíchovská firma bratří Mrázků a pomník provedl místní kameník Josef Pešek. Dokončený monument by odhalen 28. října 1921 u příležitosti svátku české státnosti. Další slavnost, kronikářem Koptou označená jako „definitivní odhalení pomníku“, se uskutečnila 2. července 1922 v rámci oslav výročí bitvy u Zborova. Slavnosti se opět zúčastnili poslanec Josef David a pplk. Rudolf Medek, mezi dalšími hosty byl generál Vladimir Nikolajevič Šokorov, bývalý velitel Československého armádního sboru, a ruská emigrantka a bojovnice proti bolševismu Jekatěrina Breško-Breškovská.

Pomník provedený ze žulového kamene se nachází nedaleko zámku uprostřed městského parku a tvoří jej šestiramenný vzhůru se rozšiřující pylon tvarově evokující meč zatnutý jílcem do země. Podstavec ukončený masivní římsou je na přední straně opatřený textem LIBOCHOVICE / A OKOLÍ / PAMÁTCE / PADLÝCH / 1921 a na boku textem ARCH. J ROSSLER / PROVEDL J. MRÁZEK / V PRAZE. V horní třetině je osazený bronzový reliéf od Rudolfa Březy představující „Podřipskou domovinu ve víru světové války“. V popředí reliéfu je zachycena hora Říp a šlehající válečné plameny, z nichž vystupuje ženská postava, alegorie Vlasti, držící v ruce lipovou ratolest. Na pozadí jsou rozvinuté dva prapor, jeden s motivem kalicha a druhý s českým lvem, mezi nimi je na vrcholu reliéfu zobrazený patriarchální kříž s dvojitým břevnem. Do plamenů jsou vepsány letopočty 1914 a 1918 a při dolním okraji je uvedena signatura autora.

Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války na Havlíčkovo náměstí v JirkověPamětní deska Bohuslava Lhotského na náměstí 5. května v Libochovicích >>
Tagy