weby pro nejsevernější čechy

Hrob Martina Feitenhansla na hřbitově v Lobendavě

Na jižní straně hřbitova v Lobendavě se nachází pustnoucí hrob Martina Feitenhansla.

Jsme zvyklí, že na mnoha místech (nejen hřbitovech) nacházíme přeživší či obnovené pomníky obětí Velké války. Podstatně méně je pomníků a hrobů osvoboditelů ze 2. světové války. Velkým překvapením pak jsou dochované hroby těch, kdo bojovali a padli za druhé války na nesprávné straně… Mnoho jich nenávratně zmizelo, zbylo jich jen pár, možná kvůli tomu, že na sobě nenesou na první pohled viditelnou „závadnou“ informaci.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
MARTIN
FEITENHANSL
1877 1945

Poznámka: Feitenhansl Martin: *27.5.1877 Losan, okr. Komotau (Lažany, okr. Chomutov). Bydlištěm Lobendau (Lobendava), č. p. 22. Ženatý. Obergendarm. Wachtm. i. R. +7.6.1945 Sebnitz, Sasko, Německo, střepiny granátu. Převezen a 10.6.1945 zde pohřben, číslo hrobu 194. Neuvedeno, zda se jedná o válečné zranění, kterému později podlehl, nebo nehodu nebo pyrotechnické práce. (zdroj: http://vademecum.soalitomerice.cz )

V Centrální evidenci válečných hrobů není místo evidováno.

Series Navigation<< Kenotaf Josefa Schierze na hřbitově v LobendavěHrob Rudolfa Rasche na hřbitově v Lobendavě >>
Tagy