weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v ulici Na Průhoně ve Velvarech

Na jihovýchodní straně Velvar v ulici Na Průhoně směrem k hlavní silnici stojí na trase žluté turistické značky pomník obětem 1. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
PAMÁTCE
VE SVĚTOVÉ VÁLCE PADLÝCH
HRDINŮ Z VELVARSKA VĚNOVAL
C.K. OKRESNÍ SOUDCE
JOSEF ČERMÁK

V Centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

Mírně vyvýšené místo u komunikace je odděleno obrubníkem, předěleným třemi širokými schody. Pomník je umístěn v čemsi, co připomíná bazének, v jeho středu podstavec čtvercového půdorysu, na němž stojí odstupňovaný zužující se sloup, koncipovaný jako boží muka s kaplicí. Výše uvedený nápis je umístěn na čelní straně patky sloupu, z druhé strany je pak další nápis „KU CTI A CHVÁLE BOŽÍ / R. 1916.“ Což je překvapující, protože pomníky padlým se většinou budovaly až po ukončení války.

Na vrchu sloupu čtverhranná kaplice s mělkými výklenky, taktéž se směrem vzhůru zužující. Osazen obrázkem je pouze přední výklenek, je tu k vidění výjev ukřižování. Kaplice je zakončena zkoseným jehlanem, v němž je zasazen kovaný dvojitý kříž s rameny do všech 4 stran.

Tisková zpráva z května 2014:

Půjdete-li po úzké silnici z Velvar na Radovič, nemůžete po levé straně minout v malém lesíku pomník padlým v první světové válce. Toto místo bylo v minulosti hodně opomíjeno a tomu také odpovídá jeho zchátralý stav. Před několika lety např. vandalové shodili vrchní část pomníku na zem a ta se musela nasazovat pomocí jeřábu. Pátrali jsme po minulosti pomníku a v městském muzeu byla nalezena zmínka v městské kronice:

Kronika města Velvar, sepsal MUDr. Rudolf Čermák, rukopis uložen v Městském muzeu ve Velvarech:

Str. 111 : „K vzpomínce na padlé vojíny postavil r. 1916, 7. 11. rodák velvarský p. Josef Čermák, okresní soudce v Českém Brodu, při silnici k Radoviči krásná žulová boží muka podle vzoru jak jsou v jižních Čechách nákladem asi 3000 Kč.“

Na pomníku nejsou uvedena žádná jména padlých hrdinů z Velvarska. Proto musíme přejít na náměstí k budově radnice čp. 1 ve Velvarech, kde v jejím průčelí jsou dvě tabule právě se jmény padlých v první světové válce.

A ta nejlepší zpráva nakonec! Městu se podařilo získat dotaci 44 tis. Kč z Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu povodí Bakovského potoka. Zbývající náklady budou uhrazeny z městského rozpočtu a pomník se tak dočká zasloužené opravy.

Series Navigation<< Pamětní desky obětem 1. světové války na radnici ve VelvarechPamětní desky obětem 1. světové války na kapli svatých Cyrila a Metoděje ve Velké Bučině u Velvar >>
Tagy