weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války u kruhového objezdu v Jilemnici – Hrabačově

U kruhového objezdu ulic Jizerská, Krkonošská, Vrchlabská v Jilemnici – Hrabačově stojí nedaleko autobusové zastávky pomník obětem 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
V této obci padli dne 3.května 1945
střelami německých nacistů
JAN HANUŠ
a
JIŘÍ ŠLECHTA
z Jilemnice.
Čest jejich památce!

Poznámka: Prchajícími německými oddíly od Vrchlabí byl kominický mistr Jan Hanuš zastřelen na křižovatce a truhlářský učeň Jiří Šlechta asi o 200 m dále, směrem na Jilemnici.
(Martinický zpravodaj, roč.2005, č. 4)

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE5104-21999:

Pomník sestává z kvádru světlé hrubozrnné žuly opatřeného obrubníčkem z menších kvádříků šedé žuly. Na žulovém bloku je pak osazena obdélníková deska z černého leštěného kamene se jmény padlých Jana Hanuše a Jiřího Šlechty. Nachází se v blízkosti kruhové křižovatky v Hrabačově (křížení silnic II/293 – Krkonošská a I/14 – Jizerská/Vrchlabská) v kvadrantu mezi ulicemi Krkonošská a Vrchlabská.

Starší fotky ukazují pomník obklopený přerostlou zelení:

Foto z webu Spolku pro vojenská pietní místa
Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války a antifašistů pod rozhlednou ŽalýPomník pruských vojáků v parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem >>
Tagy