weby pro nejsevernější čechy

Pomník vojákům Rudé armády na náměstí Rudé armády v Lounech

V parku na náměstí Rudé armády v Lounech mezi ulicemi Osvoboditelů a Na Valích je pod větvemi smuteční vrby skryt pomník vojákům Rudé armády.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí:

Nápis:
STATEČNÉ RUDÉ ARMÁDĚ ZA OSVOBOZENÍ MĚSTA LOUN 8.5.1945ДОБЛЕСТНОЙ КРАСНОЙ АРМИИ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ГОРОДА ЛОУН 8.5.1945

Památník je kulturní památkou rejstříkové číslo 43723/5-4979:

Autorem památníku z let 1946-7 je Václav František Vinš, odlil ho J. Haszpra z Brandýsa. Na mírně zaobleném soklu je rozměrný bronzový reliéf, po stranách žulové desky s nápisem „Statečné Rudé armádě za osvobození města Loun 8.5.1945“, totéž rusky na druhé straně.

Původní evidenční list památky uvádí:

V městském parku proti ONV na mírně zaobleném stupňovitém žulovém soklu rozměrný bronzový reliéf, po stranách žulové desky s nápisy.
Na reliéfu zleva je sedící žena s dítětem v náručí, v pozadí továrna, po její levici rolník rozkročený nad radlicí, horník s motykou přes rameno a kahancem, žena držící srp ve vzpažené levé ruce, nápis 1945. proti nim sovětský voják se vzpaženou pravou rukou, v levé s puškou, voják se samopalem a pláštěm přes ramena, voják v kukle s dalekohledem, na pozadí tank a pod ním klečící voják se samopalem připraveným k boji. Rozměr 2 x 7 m.

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4207-27147.

Nenapadá mne pro tenhle pomník jiné označení než budovatelský, rolnicko-proletářský, na věčné časy. Možná i proto si ho nikdo „nevšímá“ a postupně mizí v bohaté zeleni převislých větví smuteční vrby…

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války na hřbitově v LounechPomník Jana Švermy v Českolipské ulici v Benešově nad Ploučnicí >>
Tagy