weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek v Třebenicích

Na okraji parku na Havlíčkově náměstí v Třebenicích stojí vedle sebe dva válečné památníky – tím větším je pomník obětem válek.

Zjevně se jedná o typický příklad přizpůsobení původního pomníku padlým Velké války, kdy byly doplněny další desky se jmény obětí 2. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí nápisy:

HROBŮM V DÁLI

ASMAN ŠTĚPÁN
BABOROVSKÝ PAVEL
BEROUNSKÝ JOSEF
BITNER JOSEF
BITNER VÁCLAV
BENDA VÁCLAV
CIMR ANT.
ČERNÝ FRANT.
DAVID FRANT.
FILOUS VÁCLAV
FRIČ FRANT.
HOŘČ JOSEF
HENKE ALOIS
HANDREICH JOSEF
HANUŠ JOSEF
HOUDEK VÁCLAV
HACMAN VÁCLAV
CHARVATSKÝ CEL.
JANECKÝ RUD.
KADERA KAREL
KOTLÁŘ KAREL
KOTLÁŘ ŠTĚPÁN
KORNER ŠTĚPÁN
KARTES JOSEF
KOPEČEK KAREL
KOPEČEK RUD.
KOPEČEK FRANT.
KUNERT VÁCLAV
KUŽELKA VILÉM
KULHAVÝ BOHUMIL
LADIŠ VÁCLAV
LIMBERK ANT.
MALÝ ANT.
NIČ KAREL
NITSCH RUD.

NOVÁK FRANT.
NOVÁK JOSEF
NEŠPOR JAROSL.
PREIS ANT.
PREIS FRANT.
POŠIVA FRANT.
PODIVÍNSKÝ JOS.
RYBÁK ADOLF
SEMŠ ARNOŠT
SEDLÁČEK VÁCLAV
ŠAFR RUD.
SCHEINERT ADOLF
SCHEINERT JAN
ŠINDLER FRANT.
ŠPÍNA FRANT.
ŠAŠEK JAN
ŠUMA FRANT.

ŠÍPAL VÁCLAV
TLATLA FRANT.
VODA KAREL
WÜNSCH FRAN.
ZÁZVORKA FRAN.
ZYCH BOHUSL.
BREJCHA ANT.leg.

CHODOVLICE
BROŽ FRAN.
HEDBÁBNÝ JOSEF
MINKA MATĚJ
RUDOLF RUD.
ZOUBEK JIŘÍ

KOLOLEČ
GEBHART VÁCLAV

K VĚČNÉ
PAMÁTCE
VÁM, KTEŘÍ JSTE UMÍRALI
ZA VLAST
A SVOBODU
NÁRODA

V UPOMÍNKU
UMUČENÝM
CIMR ANT.por.let.
VALEČKOVÁ ZDIS.
VALEČK FERD.
VALEČEK ALOIS
TOMANDL FRANT.
vdp.HORKÝ JOS.
1939

V KONCENTRAČNÍCH TÁBORECH
ZÁRUBA FRANT.
HAVLÍK JOSEF
ŠAFAŘÍK KAREL
ČÍŽEK ADOLF
VESELÝ JAR.
FILOUS VÁCLAV
1945

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4208-00601:

Památník světových válek. Na členitém soklu stupňovitý pylon, nahoru se zužující s postranními křídly zakončenými sloupky. Na pylonu bronzový státní znak, rytý text a jména, na postranních sloupcích desky s textem:“1914 – Hrobům / v dáli! /1918 / K věčné / památce / Vám, kteří jste / v cizině umírali / za vlast / a svobodu / národa“. Na ploše dvou přilehlých křídel je 67 jmen padlých v I. světové válce z Třebenic, Chodovlic a Kololeče. Na sloupku vlevo: „V upomínku / umučeným / Cimr Ant. Por.let. / Valčková Zdis. / Valeček Ferd. / Valeček Alois/ Tomandl Frant. / vdp.Horký Jos. / 1939“. Na sloupku vpravo: „V koncentračních / táborech / Záruba Frant. / Havlík Josef / Šafařík Karel / Čížek Adolf / Veselý Jar. / Filous Václav / 1945“.

Původní památník obětí I. světové války zbudovala podpůrná jednota „Pařík“. Zhotovil kamenosochař Fr. Tichý, Terezín, odhaleno 9. 6. 1929. Nové desky se jmény obětí II. světové války osazeny 16. 6. 1946, zhotovil kameník Hnida, Lovosice.

Z jednoho regionálního webu mírně odlišná verze:

Na náměstí Havlíčkově vznikl péčí Podpůrné jednoty Pařík pomník, který byl slavnostně odhalen dne 9. června roku 1929. Je prací kamenického mistra Vobořila z Kralup. Stál asi 14 000,- Kč a náklad byl po většině uhrazen sbírkou po příbuzných po padlých vojínech. Po 2. světové válce zde byla umístěna i jména obětí z této války. 

Series Navigation<< Pomník obětem holokaustu v TřebenicíchPomník československým legionářům v Třebenicích >>
Tagy