weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války na hradě Oybin

V jedné ze zdí jižní části zřícenin hradu Oybin je vsazena nenápadná deska s latinským nápisem, která je pomníkem obětem 1. světové války.

Ač je Oybin vyhlášeným turistickým cílem s vysokou návštěvností, v podstatě se o ní nedá nic moc najít. V knize o Oybině pánů Marka Řeháčka, Jana Pikouse a Petra Poldy je na straně 41 jen stručná zmínka „Velká budova Správního domu stála napříč nádvořím a byla spolu se sousedním objektem Kaiserhausu největším objektem hradu a kláštera, dodnes z ní ovšem zůstala prakticky jen mohutná zeď směrem ke vsi Oybinu, v níž je dnes zasazena deska na paměť padlým v 1. světové válce.

Nápis:

IN MEMORIAM
MORTUORUM
MCMXIV-MCMXVIII
ZITTAVIA
LIPSIAE

Pomocí nápisu se i podařilo dostopovat zmínku na FB Leipziger Studentenverbindungen:

„Seit 1898 waren die Oybinfahrten unregelmäßig durchgeführt worden, als aber nach 1910 eine Anzahl Zittauer Muli wieder engen Zusammenhalt zur Stammheimat brachten, lebten auch unsere herbstlichen Oybinfeste wieder auf. Es waren die weihevollsten Stunden, wenn nach schöner Wanderung durch das Lausitzer Bergland und nach stimmungsvollem Kommers die Feier durch Fackelzug und begeisternde Reden von AH Domsch in der alten Klosterruine gekrönt wurde. Noch fester wurden wir an den Oybin geknüpft, als wir mit Genehmigung der Stadt Zittau in einer Wand der Klostermauer unser Ehrenmal für die elf gefallenen Bundesbrüder ‚in memoriam mortuorum‘ anbringen konnten. Die Feier, an der die Behörden Zittaus teilnahmen, wurde besonders erhebend durch die glänzende Rede unseres AH Georg Witte. An liebe Bundesbrüder, die ihr Leben für das Vaterland gaben, erinnert uns das Ehrenmal. Von insgesamt 112 Zittauern waren 56 zu den Fahnen eingezogen, von denen diese elf für Deutschland starben.“

Aus: Die Entwicklung der Zittavia, Nachrichtenblatt der verschmolzenen Turnerschaft Hansea-Zittavia von 1935, zitiert nach: Rudolf Wagner (Hg.): 100 Jahre Turnerschaft im CC Zittavia Lipsiensis zu Düsseldorf.

V článku z roku 1935 se krom jiného praví (google translator): „Ještě pevněji jsme byli připoutáni k Oybinu, když jsme se svolením města Žitavy mohli instalovat náš památník pro jedenáct padlých spolkových bratrů „in memoriam mortuorum“ do zdi klášterní zdi. Slavnost, které se zúčastnily žitavské úřady, byla obzvlášť povznášející brilantním projevem našeho AH Georga Witteho. Památník nám připomíná drahé bratry, kteří položili své životy za vlast. Z celkového počtu 112 obyvatel Žitavy bylo 56 povoláno do vlajky, z nichž jedenáct zemřelo za Německo.

Bohužel vzletná citace neudává rok, kdy se tak stalo, ani případného autora. Dle citovaného zdroje za vznikem pietního místa stojí místní spolek Deutscher Turnverband.

Series NavigationPomník obětem válek v Božanově >>
Tagy