weby pro nejsevernější čechy

Pomník pruských vojáků v parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem

V parku Josefa Hory v Roudnici nad Labem u jedné z pěšin stojí pomník pruských vojáků.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
HIER RUHEN IN GOTT PREUSSISCHE SOLDATEN …
J. FREIHOLZ, J. DRESCHER, ? GLAWIK, K. ? HASSE
W. SCHUHSCHENK, F. KAPNER, S. REMBOLD, K. HOFFMANN

Poznámka: špatně čitelný nápis v pískovci, pravděpodobně pozůstatek starého hřbitova

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE4211-39757:

Jednohrob, pískovcový, částečné poškození vlivem času, vyryté nápisy.
Na náhrobku uvedena jména: W. Schuhschenk, F. Klapper, St. Rembold, K. Hoffmann, J. Freiholz, J. Drescher, B. Glawik, K. A. Haase, který zemřel 13.9.1866 a byl pruský dělostřelec 2.pěšího oddělení 2.baterie Braniborského dělostřeleckého pluku č. III – pocházel z Dřebnic u Frankobrodu a zemřel na choleru ve věku 21 let.

Na čelní straně je nad nápisem reliéfní tlapatý kříž, na patce náhrobku pak letopočet MDCCCLXVI. Dle starších fotografií prošel pomník opravou, nápisy byly v roce 2017 nečitelné a hrob byl zarostlý.

Foto z web Drobné památky z roku 2017
Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války u kruhového objezdu v Jilemnici – HrabačověPomník obětem 2. světové války u kostela svatého Mikuláše v Lounkách >>
Tagy