weby pro nejsevernější čechy

Pomník padlým členům Sokola u Tyršova domu v Mělníku

Vedle budovy Tyršova domu v Tyršově ulici v Mělníku stojí pomník padlým členům Sokola.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
SOKOL

ZEMŘELI – ABYCHOM ŽILI…

1914-1918
ANT. BERNARDI, VÁCLAV BÍLEK, VOJTĚCH BÍLEK, RUDOLF DVOŘÁK, JOSEF FIALA, VÁCLAV HUŠEK, DR. V. CHROUSTOVSKÝ, VÁCLAV JOUDA, ČENĚK KLOS, RUD. KONVALINKA, ANTONÍN KROB, JAR. LÍBAL, JOSEF MACÁK, FRANT. PRAŽAN, KAREL SÝBRT, RUDOLF TITMAN

1939-1945
BR. OTAKAR JAROŠ HRDINA SSSR SOKOLOVO 1943, BR. DR. ING. LAD. LANGER STAR. UMUČEN V OSVĚTIMI 1942, BR. GUSTAV REBEC NÁČEL. POPR. V MAUTHAUSENU 1942, BR. FERD. ČERNICKÝ OKRSK. NÁČELNÍK POPR. V MAUTHAUSENU 1942, BR. JOSEF VESELSKÝ JEDNAT. UMUČEN V OSVĚTIMI 1942, BR. VÁC. MAREČEK MÍSTONÁČ. POPR. V MAUTHAUSENU 1942, BR. MIROS. ČERNICKÝ POPR. V MAUTHAUSENU 1942, BR. JOSEF ČERNICKÝ POPR. V DRÁŽĎANECH 1943, S. MARIE ČERNICKÁ POPR. V MAUTHAUSENU 1942, S. BOŽENA REBCOVÁ POPR. V MAUTHAUSENU 1942, S. MARIE MAREČKOVÁ POPR. V MAUTHAUSENU 1942, S. LIBUŠE MAREČKOVÁ POPR. V MAUTHAUSENU 1942

V REVOLUCI PADLI:
BR. JUDR. ST. TUREK 1945, JUC. STAN. PAĎOUR 1945, FRANT. SKALNÍK 1945, BŘETIS. ŠPÁTA 1945, J. VONDRÁK 1945

Poznámka:Pomník padlým a umučeným sokolům v 1. a 2. světové válce

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE2114-01771.

Na webu o mělnickém Sokolu:

První světová válka zastihla mělnický Sokol v plném vlasteneckém rozkvětu. Činnost jednoty za první světové války byla silně utlumena. Vždyť čtvrtina členstva musela ihned nastoupit vojenskou službu a cvičitelský sbor se rozpadl. Do konce roku 1914 bylo na vojně 90 bratrů z 361 členů. Z cvičících zbyla hrstka a jen obětavostí náčelníka br. Antonína Kautského se stalo, že cvičení docela nezaniklo. Od počátku války padlo 14 bratrů a to: Antonín Bernardi, Václav Bílek, Vojtěch Bílek, Rudolf Dvořák, Josef Fiala, Václav Hušek, D. Václav Chroustovský, Václav Janda, Rudolf Konvalinka, Antonín Krob, Josef Macák, Karel Sýbrt, František Pražan a Rudolf Titman.Dalších 14 bratrů bylo v legiích, kde šířili slávu mateřské jednoty v daleké cizině a postupně se vraceli. Byli to bratři: Josef Bureš, Josef Čumpelík, Josef Fiala, Josef Hubáček, Čeněk Klos, Fratišek Kučírek, Josef Novák, Václav Najbrt, František Plicka, Josef Slovák, Karel Salamáek, Josef Svoboda, Alois Valtr, Václav Vitík a Rudolf Vocásek.

Jak ukazuje foto na webu Spolku pro vojenská pietní místa, aktuálně leccos na pomníku není v pořádku – po míse zbyla jen poničená trojnožka a sošku na levém sloupku kdosi odlomil… Deska se jmény časem zezelenala tolik, že jména lze číst velmi obtížně.

Series Navigation<< Pomník Československo-Sovětsko-Polského přátelství v Tyršově ulici v MělníkuPamětní deska Jiřiny Pickové na budově bývalého gymnázia v Tyršově ulici v Mělníku >>
Tagy