weby pro nejsevernější čechy

Pomník vojákům Rudé armády na hřbitově v Duchcově

Na hřbitově v Duchcově je u pomníku americkým letcům umístěn pomník vojákům Rudé armády.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Pietní místo bylo v r. 2013 přeneseno k pomníku USAAF (pomník amerických letců), kde byl vytvořen nový sovětský památník, tvořený leštěným žulovým pomníkem v. 190 cm, se jmény padlých – 28 jmen a 12 neznámých. Předpokládá se rehabilitace hrobky. (zdroj: CEVH MO)

Seznam padlých dle CEVH:
Viktor Aleksandrovič Aksakov, vojín, 1921-1945
Michail Andreevič Belec, vojín, 1923-8.6.1945
D. Blagovitš, dělník, +22.5.1945
Čertkov, dělník, 1927-14.5.1945
Ivan Dimitričko, vojín, 1920-4.6.1945
Ivan Diner, vojín, 1891-27.5.1945
Aleksandr Dumach, dělník, +21.5.1945
Chajdar Džuraev, dělník, 1913-23.5.1045
Ivan Evseev, vojín, 1895-28.5.1945
Aleksandr Galgasleja, dělník, +12.7.1945
Gerasim Azarovič Jakubov, vojín, +12.7.1945
Ivan Kajsarov, vojín, +16.5.1945
Stepan Kolenzin, vojín, 1917-27.5.1945
Jurij Kuček, dělník, 1927-27.5.1945
Kulakin, dělník, +13.5.1945
A. Kušnov, dělník, +23.5.1945
Jurij Kuzemnij, vojín, +5.6.1945
Jurij Kuževskij, dělník, +23.5.1945
Pavel Karlovič Ledovskij, vojín, 1906-10.6.1945
M. Magarfurov, vojín, 8.12.1917-1.6.1945
Aleksandr Merkulov, vojín, +5.6.1945
Filipp Modinov, 1919-28.5.1945
Ivan Monarchin, dělník, +14.5.1945
Ivan Pavlovič Prokopjev, major, +28.5.1945
Korsun Radinovič, vojín, 1908-25.5.1945
Michail Smirnov, dělník, +17.5.1945
Petr Tartaš, vojín, 1912-31.5.1945
Jurij Zdartva, vojín, +26.5.1945

Jména patrně zkomolena.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZECZE4213-728:

Pomník Rudé armády. Leštěný žulový pomník v. 1,9 m na podstavci ze stejného materiálu u hřbitovní zdi vedle pomníku americkým letcům.

Původní pomník byl adaptován ze starší hrobky podnikatele Josefa Banko, místo původního reliéfu stojící postavy s mečem od J. Heva byla osazena deska s reliéfem samopalu a ratolesti (1960). Na desce nápis: „Na věčnou paměť našim drahým osvoboditelům města Duchcova“. Na vrcholu pomníku umístěna pěticípá ruská hvězda. Autorem kamenosochařských doplňků byl Josef Mrázek.

Původní pomník na hřbitově (foto web Spolku pro vojenská pietní místa)

Pietní místo bylo v r. 2013 přeneseno k pomníku USAAF (pomník amerických letců), kde byl vytvořen nový sovětský památník tvořený leštěným žulovým pomníkem v. 190 cm se jmény padlých – 28 jmen a 12 neznámých. Předpokládá se rehabilitace hrobky.

Dle detailních fotek jsem se pokusil o přepis.

Levý sloupec:

рядовой
Аксаков
Виктор Александрович
1921-1945 г.

рабочий
Благович Д.
неизв.-+22.5.1945 г.

рядовой
Белец
Михаил Андреевич
1923-8.6.1945 г.

рабочий
Галгаслея Александр
неизв.-+12.07.1945 г.

рядовой
Динер Иван
1891-27.5.1945 г.

рядовой
Димитричко Иван
1920-4.6.1945 г.

рабочий
Думач Александр
неизв.-+21.5.1945 г.

рабочий
Джураев Хайдар
1913-23.5.1045 г.

рядовой
Евсеев Иван
1895-28.5.1945 г.

рядовой
Здартва Юрий
неизв.-+26.5.1945 г.

рядовой
Кайсаров Иван
неизв.-+16.05.1945 г.

рядовой
Колензин Степан
1917-27.5.1945 г.

рядовой
Куземный Юрий
неизв.-+5.06.1945 г.

рабочий
Кучек Юрий
1927-27.5.1945 г.

Pravý sloupec:

рабочий
Кушнов А.
неизв.-+23.5.1945 г.

рабочий
Кужевский Юрий
неизв.-+23.05.1945 г.

рабочий
Кулакин
неизв.-+13.5.1945 г.

рядовой
Ледовский
Павел Карлович
1906-10.06.1945 г.

рядовой
Магарфуров М.
8.12.1917-1.6.1945 г.

рядовой
Меркулов Александр
неизв.-+5.06.1945 г.

неизв.
Модинов Филипп
1919-28.5.1945 г.

рабочий
Монархин Иван
неизв.-+14.5.1945 г.

майор
Прокопьев
Иван Павлович
неизв.-+28.5.1945 г.

рядовой
Радинович Корсун
1908-25.05.1945 г.

рабочий
Смирнов Михаил
неизв.-+17.5.1945 г.

рядовой
Тарташ Петр
1912-31.05.1945 г.

рабочий
Чертков
1927-14.5.1945 г.

рядовой
Якубов
Герасим Азарович
+12.7.1945

Pod seznamem jmen je ještě dvouřádkový nápis, bohužel jsem si při focení neuvědomil, že je skryt za mapičkami a květinami – tudíž ho přepsat nedokážu.

Podle dat úmrtí bych hádal, že valná většina zemřela v místních lazaretech/nemocnicích na následky nějakých zranění. Ani jeden datum před koncem války.

Series Navigation<< Původní pomník vojákům Rudé armády na hřbitově v DuchcověPomník obětem 1. a 2. světové války na hřbitově v Zabrušanech >>
Tagy