weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska obětem holocaustu na synagoze v Lounech

Na fasádě synagogy v Lounech v Hilbertově ulici je umístěna pamětní deska obětem holocaustu.

Spolek pro vojenská pietní místa o desce uvádí:

Nápis:
NA PAMĚŤ OBČANŮ NAŠEHO
MĚSTA, KTEŘÍ SE V LETECH
1939 – 1945
STALI OBĚŤMI HOLOKAUSTU

Město Louny
Židovská obec
Teplice
2014

V Centrální evidenci válečných hrobů není deska evidována.

Na lounské synagoze byla pamětní deska slavnostně odhalena 23. června 2014.

Series Navigation<< Pamětní deska Františka Zajíčka na vlakovém nádraží Ústí nad Labem – západPomník osvobození sovětskou armádou (a základní kámen Společenského domu) v Klapém >>
Tagy