weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětí ghetta Terezín na břehu Ohře

Severně od Terezína na břehu Ohře stojí pomník, připomínající oběti zdejšího ghetta.

Z různých zdrojů:

Na levém břehu řeky Ohře asi 1 km po proudu od Terezína je vybudováno pietní místo. Nacisté zde nechali v listopadu 1944 vysypat do řeky urny s popelem zahynulých vězňů, které byly do té doby uložené v kolumbáriu ghetta.

Bezprostředně po osvobození ghetta zde byla k připomínce této události umístěna Davidova hvězda z březových kůlů. Tu na počátku 70. let 20. století nahradil žulový pomník. V jeho blízkosti byl roku 1983 postaven monument se stylizovanou žulovou urnou a informační deskou. V roce 2008 byla do levé části tohoto monumentu nově osazena také několik metrů vysoká plastika ženy. Ta byla odhalena 21. září 2008 v rámci tryzny Kever Avot.

Spolek pro vojenská pietní místa cituje několikajazyčnou nápisovou tabuli:

Z TOHOTO MÍSTA DALI NACISTÉ V LISTOPADU 1944 VHODIT DO ŘEKY OHŘE POPEL 22.000 ŽIDOVSKÝCH OBĚTÍ Z TEREZÍNSKÉHO GHETTA

AT THIS PLACE IN NOVEMBER 1944THE ASHES OF TWENTY TWO THOUSAND JEWISH VICTIMS FROM TEREZÍN GHETTO WERE ORDERED BY THE NAZIS TO THE THROWN INTO THE OHŘE RIVER

AN DIESEM ORT LIESSEN DIE NAZIS IM NOVEMBER 1944 DIE ASCHE VON ZWEIUNDZWANZIG TAUSEND JÜDISCHEN OPFERN
AUS DEM GHETTO THERESIENSTADT IN DEN FLUSS OHŘE WERFEN

(+ HEBREJSKÝ TEXT)

Obsáhlý popis uvádí Památkový katalog:

Žulový pomník se stylizovanou urnou na vyvýšené plošině se schody a bronzovou deskou a novodobou sochou truchlící ženy připomíná místo, kde by v roce 1944 do řeky vysypán popel 22 000 obětí nacistického vězení Terezín.

Místo bylo pietně upraveno již v prvních poválečných letech. Až do 70. let 20. století zde byla umístěna pouze deska s textem a Davidova hvězda vytvořená z březových kůlů. V roce 1974 byla provedena nová, monumentálnější úprava. Na navršené kruhové mohyle, lemované po obvodu žulovými deskami, byl umístěn dnešní podstavec s pamětní deskou s plastikou symbolizující urnu, k němuž vedlo schodiště. Ve 2. pol. 90. let 20. století byla mohyla nahrazena stávajícím zděným pódiem a starší bronzová nápisová deska byla vyměněna za dnešní.

Pietní místo, upomínající na událost z roku 1944, se nachází v prostoru Litoměřické kotliny, severně od prstence bastionového opevnění prostoru tzv. Hlavní pevnosti, konkr. zhruba 300 m severně od bastionu č. 7, resp. 800 m od hlavního mostu po proudu, na levém břehu toku Nové Ohře.

Památník, který se zde nachází, je tvořen dvěma částmi, a to samotným pomníkem a schodištěm klesajícím z vrcholu břehu až k vodní hladině řeky. Pomník, situovaný na vrcholu břehu, je tvořen zděným pódiem obdélného půdorysu (šíře 593 x délky 603 x výšky 70 cm), k němuž od jihu stoupá navazující, rovněž 593 cm široké, přímé schodiště o čtyřech stupních. Celková délka pódia pomníku včetně schodiště činí 1006 cm. Schodiště i pódium jsou obloženy kamennými žulovými deskami rozličného formátu. V severní části pódia je umístěn šikmo orientovaný obdélný podstavec, vytvořený ze čtyř vedle sebe ložených žulových bloků (celkové rozměry podstavce: délka 272 cm x šíře 124,5 cm x výška 21,5 cm), na nějž vpravo (bráno při pohledu od schodiště) dosedá žulová plastika o půdorysných rozměrech 73 cm šíře a 125 cm délky, vysoká 64,5 cm, symbolizující urnu. V levé části podstavce je zapuštěna obdélná bronzová pamětní deska o rozměrech 87 x 57 cm. Nápis na desce zní: „Z TOHOTO MÍSTA DALI NACISTÉ V LISTOPADU 1944 VHODIT DO ŘEKY OHŘE POPEL 22 000 ŽIDOVSKÝCH OBĚTÍ Z TEREZÍNSKÉHO GHETTA“. Krom češtiny je nápis vyveden anglicky, německy a hebrejsky.

Pod hebrejským zněním, v levém spodním rohu desky, se nachází drobný reliéf růže. V pravém dolním rohu je pak značka autora – SIEDEK, KAM. ŠENOV. Pouze vrchní líc žuly podstavce a delších boků a vršku urny mají leštěný povrch. Stávající pamětní deskou byla nahrazena starší bronzová deska, která nesla nápis: „Z tohoto místa dali nacisté v listopadu 1944 vhodit do řeky Ohře popel 22.000 mučedníků terezínského ghetta“. Kromě českého jazyka, byl nápis v ruštině, francouzštině, angličtině a němčině.

Přímé jednoramenné schodiště, klesající od pomníku k Ohři, je tvořeno 35 schody. Schodiště na vrcholu břehu začíná krátkým úsekem nástupní podesty. Podesta i stupně schodiště jsou opatřeny kamennými žulovými deskami (dlaždicemi). Nástupní podesta je vyskládána z dlaždic jednotného obdélného formátu, schodiště z dlaždic rozdílné velikosti. U schodiště je žulou opatřena pouze nášlapná část.

V blízkosti, severovýchodním směrem od hlavního pomníku, se nachází ještě jeden malý teraccový pomník, evokující urnový hrob, na jehož stéle je připevněna černá skleněná deska se stříbrným nápisem: „NA TOMTO MÍSTĚ BYL VHOZEN NACISTY V LISTOPADU R. 1944 DO ŘEKY OHŘE POPEL 22.000 ZAHYNULÝCH VĚZŇŮ BÝVALÉHO KONCENTRAČNÍHO TÁBORA TEREZÍN – GHETTO“.

Pietní místo na břehu řeky Ohře má historický a zároveň symbolický význam; je připomínkou události z podzimu roku 1944, kdy v místě dnešního pomníku byl nacisty vsypán do řeky Ohře popel tisíců obětí terezínského ghetta, ale zároveň je v obecné rovině výrazným mementem utrpení lidí vězněných v terezínské pevnosti v období 2. světové války.

Series Navigation<< Pomník obětem holocaustu na břehu OhřePamátník holokaustu (Zákon nezvratnosti) u hřbitovů v Terezíně >>
Tagy