weby pro nejsevernější čechy

Památník holokaustu (Zákon nezvratnosti) u hřbitovů v Terezíně

U velkokapacitního parkoviště u areálu terezínských hřbitovů stojí památník židovských obětí druhé světové války v podobě moderní skulptury.

Něco o monumentu z wiki:

Socha, kterou Aleš Veselý (3. února 1935 Čáslav – 14. prosince 2015 Praha) nazval Zákon nezvratnosti, je jeho poslední realizací (2015). Vznikla na žádost Evropského Židovského kongresu, který věnoval toto torzo skály památníku Terezín k uctění památky židovských obětí druhé světové války. 

Sochu tvoří obrovský kus skály o průměru zhruba 3 m a váze 36 tun, vyzdvižený na trojúhelníkové ocelové konstrukci. Použitá hornina je zvláštním druhem načervenalého pegmatitu, pocházejícího z lomu na Sibiři. Obsahuje krystaly slídy, která vytváří vzory připomínající hebrejské písmo a bývá proto nazýván „židovský kámen“. Nosná konstrukce z nerezové oceli stojí nad vypouklou kovovou zrcadlovou plochou. Ta odráží zdánlivě levitující balvan i nebe nad ním.

Aleš Veselý užívá balvany upevněné na ocelových vzpěrách v několika variantách soch nebo bran. Kámen nad hlavou je mementem lidského osudu nebo metaforickým vyjádřením vyššího a nezpochybnitelného zákona univerza, který je mimo dosah lidské vůle. Zároveň jsou pro něj kameny spojeny s místy, kde se odehrávaly všechny důležité okamžiky minulosti.

Podle autora jetato socha naplněním mých dlouholetých představ a uvažovaní o neodvratitelnosti a neovlivnitelnosti dějů a zákonitostí v dimensích universa permanentních věčných a neuchopitelných možnostmi našeho chápání – naší malostí.

ZÁKON NEZVRATNOSTI

Primární zákon –
Je zákon nad námi – má sílu neodvratitelnosti –
Primární síla – stálá – trvající, uvedená do pohybu v momentu vzniku a zrodu. Pohyb, který počal – přesto nemá začátek – nemá konec – ten, který byl, je a bude – který trvá.
Osud – nevyzpytatelný, slepý? Snad, ale proto spravedlivý.
My neznáme tu nejvyšší normu spravedlnosti – tu nejvyšší normu zákona mimo nás –
to absolutní měřítko – to je pro nás neuchopitelné a nepostižitelné – naší maličkostí neovlivnitelné.
My neznáme ten prvotní záměr a proto se občas bouříme a vzpíráme, ale pouze tou silou, která je nám dopřána právě tím nepoznatelným zákonem.
Zákon – víra – osud – primární síla – absolutno –
to, co je nahoře, je i dole, před námi i za námi, vpravo i vlevo,
vně i uvnitř,
předtím i potom –
teď a napořád –
bez začátku – bez konce
(Aleš Veselý, 2015)

Pomník je evidován na webu Spolku pro vojenská pietní místa ->

V bakalářské práci Téma holocaustu v tvorbě Aleše Veselého Zuzany Kyselé:

Památník Zákon nezvratnosti je věnovaný památce šesti milionům zesnulých židovskýchobyvatel Evropy. Je umístěn u vstupu před Židovským hřbitovem v Terezíně a jeho instalaceproběhla v roce 2015. Tento objekt byl vytvořen na přání Evropského židovského kongresujménem Evropských židovských obcí u příležitosti 70. výročí osvobození nacistických táborůsmrti. Na objektu je umístěna památeční deska zasazená přímo do spodní podpěry objektus textem jak v českém, tak v anglickém jazyce. Text na desce zní: Věnováno Evropskýmžidovským kongresem jménem evropských židovských obcí na památku vězněnýcha zavražděných v židovském ghettu Terezín i všech šesti milionů obětí ŠOA u příležitosti70. výročí osvobození nacistických táborů smrti. 27. ledna 2015 „Paměť ŠOA se vznáší nadhroby obětí jako most do budoucnosti!“ Dr. Moše Kantor, president Evropského židovskéhokongresu. Tento památník je jednou z naplněných představ Aleše Veselého. Je výsledkemjeho uvažování nad zákonitostmi věcí mimo naše lidské chápání a nad malostí lidskéhojedince, a tedy i nad smrtí. Aleš Veselý také uvažoval, že památník pojmenuje Sílaneodvratnosti či Primární síla.

Podoba tohoto památníku byla ovlivněna darem Evropského židovského kongresu. Tendaroval Památníku Terezín kámen pocházející z lomu ze Sibiře, jehož stáří je odhadováno namiliardu let. Tento velký neopracovaný balvan se odborně nazývá pegmatite a mezi laiky jeněkdy přezdívaný jako židovský kámen. Tuto přezdívku si získal díky tomu, že kámenobsahuje vysoký podíl slídy, který vytváří na povrchu kamene mapky, které někomu mohoupřipomínat hebrejské písmo. Kámen váží 36 tun a rozkládá se do prostoru 3 metrů. Díkyocelové konstrukci trojúhelníkového tvaru je vyzvednut do vzduchu. Spodní podpěra tétokonstrukce je z leštěné ocele, proto funguje také jako zrcadlo. Díky tomuto kovu je odráženbalvan i celé nebe nad ním. Můžeme říct, že je tím nastíněno nekonečno, neustále se opakujícíděj a zákony nad námi, které určuje vesmírná síla. Kámen zde opět funguje jako symbolzrodu, monumentu života a prahmoty, z níž kdysi vzešel i náš svět. Existuje zde také spojitosts židovskou tradicí kladení kamínků na náhrobní kámen, zde ztvárněnou pomocí obrovskémubalvanu. S touto symbolikou a upozorněním na známou židovskou tradici se v díle AlešeVeselého nesetkáváme poprvé. Tuto myšlenku použil například u pomníku Magen David,o němž jsem psala již v kapitole 3. 2 Magen David. Zákon nezvratnosti byl Veseléhoposledním objektem, zde se také uskutečnilo poslední rozloučení s Alešem Veselým,proběhlo 20. prosince 2015 v 11:00 hodin.

Na kovové konstrukci je malá tabulka se jménem tvůrce, názvem a letopočtem. V textu zmiňovaný dedikační nápis je na soklíku nedaleko, nikoli přímo na objektu.

Series Navigation<< Pomník obětí ghetta Terezín na břehu OhřePomník obětí 2. světové války na konci Aleje národů na hřbitově v Terezíně >>
Tagy