weby pro nejsevernější čechy

Lehmannovy pomníky (padlým ve válce 1757) u silnice jižně od Studeného

U silnice mezi Lipnicí a Studeným vedle sebe dva pomníky, připomínají padlé z 18.-20. července 1757, zvané Lehmannovy.

Stručná informace je ke čtení přímo na místě, nebo pak obsáhleji na webu Spolku Pod Studencem nebo v knize Krajina pod Studencem v proměnách doby.

Pomníky věnované rakouským a pruským vojákům padlým v době sedmileté války v červenci 1757

Z historie:

Ve dnech 18. – 20. července 1757, měsíc po vítězné bitvě u Kolína, se tři dny bojovalo v okolí Českokamenicka. Pruská armáda se v noci z 18. července pokusila projít s množstvím zavazadel, munice a zásob přes Horní Kamenici a Lísku do Chřibské a dál k severu. Boje kolem Studence skončily 21. července 1757. Boje byly velmi těžké. Ztráty na obou stranách byly mimořádně veliké. Rakušané napočítali celkem 164 mrtvých a 264 zraněných. Převládali mezi nimi Slovinci, Chorvati a Varaždinci. Prusové měli 486 padlých, 135 zajatých a 423 zběhů. Následujícího dne na svatou Máří Magdalenu 22. července byla mrtvá těla pohřbena v rokli u nedalekého pole do hromadných hrobů. Místu u silnice do Studeného, kde byly ještě počátkem 20. století vidět zarostlé pahorky hrobů, se až do roku 1945 říkalo Čakrtovy hroby („Tschakerts Massengräber, Tschakertsche Gruber“), podle majitele pozemku Tschakerta z čp. 47 ve Studeném.

K uctění památky padlých vojáků z obou znepřátelených stran nechal počátkem 20. století v roce 1903 a 1906 vysloužilý důstojník Eduard Lehmann z Chřibské postavit pomníky. Oba byly z polní cesty, kde byly původně postaveny v roce 1912, přemístěny těsně k silnici. Do dnešních dnů stojí na severozápadním úpatí Studence po pravé straně silnice, asi 350 metrů za obcí Studený směrem na Kunratice. Jsou pískovcové a stojí vedle sebe.

Umístění:

Studený, na levé straně při silničce mezi Lipnicí a Studeným (od Kunratic do Chřibské). Původním stanovištěm byl prostor při polní cestě, kde se nacházely hromadné hroby (tzv. Tschakertovy hroby podle majitele pozemku). Spolu s vedlejším pomníkem z roku 1906 byl na současné místo přenesen v roce 1912.

Na pomníku zřízeném roku 1903 jsou zobrazeny zkřížené šavle věnčené dubem a vavřínem.

Nápis na soklu: Errichtet am 23. August 1903 d. Ed. Lehmann aus Kreibitz – Zbudováno 23. srpna 1903 Eduardem Lehmannem.

Poznámka: Pomník dal zhotovit Eduard Lehmann z Chřibské kamenickým mistrem a sochařem Juliem Hermannem z České Kamenice. Objekt je od poloviny devadesátých let 20. století v péči místních obyvatel.

Vlevo vedle tohoto pomníku byl 19. 7. 1906 odhalen druhý pomník, který má tvar štíhlého komolého jehlanu.

Na čelní stěně pomníku je nápis: Zur Erinnerung an die am 19. u 20. Juli 1757 im Kampfe gefallenen hier begrabenen österreichischen und preußischen Soldaten; Gott schenke ihnen den ewigen Frieden – Na paměť zde pochovaných rakouských a pruských vojáků, kteří padli v boji 19. a 20. července 1757. Bůh dejž jim věčný mír.

Poznámka: Velmi zničený objekt, který již nebylo možné opravit, byl v roce 1997 nahrazen replikou původního pomníku, kterou zhotovil restaurátor Jan Pokorný z Děčína. Peníze na opravu obstarala Amy Arends ze státu Michigan v USA z fondu SPA Amerických mírových sborů. Pracovala jako jejich členka na Správě CHKO Labské pískovce v Děčíně v letech 1994 až 1997. Přispěla i při jiných projektech, ale hlavně netradičním způsobem oživila práci svých spolupracovníků.

Oprava obou pomníků jaro 2007:

Ve čtvrtek 10. 4. 2007 členové O. s. SaL upravili terén v okolí Lehmannových pomníků a na silnici před nimi zametli nános zimního posypu – vzniklý odpad nechal odvézt Obecní úřad Kunratice. Také okolí pomníku padlých z první světové války bylo upraveno a vysázeny sazenice macešek.

Očištění a omytí pomníčků od mechů a nánosů nečistot a plísní bylo prováděno po odborné konzultaci s restaurátorem Janem Pokorným 29. 5. 2007.

Dne 2. 6. 2007 bylo provedeno zvýraznění písma na pomníčcích. Akrylátové barvy a štětce zakoupila na své náklady J. Tůmová, následně provedl pan V. Forejt vlastním nákladem ošetření penetrací. Ošetření a obnovu Lehmannových pomníků uhradili a realizovali členové občanského sdružení Alena Forejtová, Vladimír Forejt, Jiří Vojáček, Jitka a Stanislav Tůmovi.

Informace o pomnících je k nalezení i na webu Spolku pro vojenská pietní místa.

Pomníky jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE4202-36969:

První pomník má tvar hranatého antického sloupku na čtvercovém podstavci o třech schůdcích a stříškou. Ve střední části pomníku jsou zobrazeny zkřížené šavle věnčené dubem a vavřínem. Na horním schůdku podstavce pomníku je vyryt nápis „Errichtet am 23. August 1903 d. Ed Lehmann aus Kreibitz.“Vpravo na dolní části podstavce je vyryto zřejmě jméno autora „Jul. Hermann“.

Vlevo vedle tohoto pomníku je umístěn druhý pomník, který má tvar štíhlého komolého jehlanu na dvoustupňovém podstavci. V horní části pomníku je vytesaný kříž pod kterým se nachází rytý nápis „Zur Erinnerung an dieam 19. u 20.Juli 1757 im Kampfe gefallenen hier begrabenen österreichischen und preufsischen Soldaten Gott schenke ihnen den ewigen Frieden“.

Oba pomníky se nachází na krajnici u hlavní silnice.

Series Navigation<< Pomník obětí fašismu v ulici U Synagogy v České LípěPomník účastníkům 2. odboje na Lesním hřbitově v Novém Boru >>
Tagy