weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Braňanech

U křižovatky ulic P. Bezruče, Bílinská a Mostecká v Braňanech je malý park, v jehož cípu je pomník obětem 1. světové války.

Pomník precizně opravený. Září, jako kdyby ho slavnostně odhalili teprve včera.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
OPFER
des
WELTKRIEGES
1914 -1918Gefallen:
Ertelt Emil
Frohna Karl
Hrabak Wenzel
Köhler Josef
Malitschek Anton
Michalowitz Franz
Netzold Karl
Partha Ferdinand
Slawik Josef

Gestorben:
Fleck Eduard
Fleck Karl
Kunz Josef
Lienert Anton
Marik Franz
Pusch Karl
Rochlitzer Karl
Rudolf Albert
Ryba Wenzel
Seifert Franz
Vitvar Josef

Vermisst:
Bittner Fr. Otto
Hellmich Josef
Kerl Adolf
Knaysl Adalbert
Netzold Anton
Ott Georg
Ott Josef
Richter Gustav
Rudolf Anton
Schwab Josef
Tischer Anton
Tischer Josef
Wufka Adalbert

Gewidmet
von der
Bevölkerung von Prohn.
30.VII.1922.

(zhotovil)
JOS. SEICHE
TEPLITZ – SCHÖNAU

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4209-00297:

Na dvoustupňové základně je kónická nápisová deska z černé leštěné žuly završená profilovanou římsou. Ve středu římsy je z leštěného kamene osazena na kolmo postavená bomba s oboustranně přiléhajícími dělostřeleckými koulemi.

Nápisová deska je opatřena textem: Opfer des Weltkrieges 1914 – 1918. Gefallen: Ertell Emil, Frohna Karl, Hrabak Wenzel, Köhler Josef, Malilschek Anton, Michalowitz Franz, Nelzold Karl, Partha Ferdinand, Slawik Josef Gestorben: Fleck Eduard, Fleck Karl, Kunz Josef, Lienert Anton, Marik Franz, Pusch Karl, Rochlitzer Karl, Rudolf Albert, Ryba Wenzel, Seifert Franz, Vitvar Josef Vermisst: Bittner Fr. Otto, Hellmich Josef, Kerl Adolf, Knaysl Adalbert, Nelzold Anton, Ott Georg, Ott Josef, Richter Gustav, Rudolf Anton, Schwab Josef, Tischer Anton, Tischer Josef, Wufka Adalbert. Gewidment von der Bevölkerung von Prohn. 30.VII.1922 (překlad německého textu: Oběti světové války 1914 – 1918. Padlí: uvedeno 9 jmen. Zemřelí: uvedeno 11 jmen. Nezvěstní: uvedeno 13 jmen. Věnováno obyvateli obce Braňany 30.VII.1922).

Series Navigation<< Pomník padlým v bitvě u Želenic před kostelem svatého Václava v ŽelenicíchPomník obětem 1. světové války v Kostomlatech pod Milešovkou >>
Tagy