weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem světových válek a komunismu v Liběchově

V Rumburské ulici (hlavní tah městem) v Liběchově před budovou Městského úřadu stojí pomník obětem světových válek a komunismu.

Web Pamětních míst uvádí:

Po vzniku Československé republiky byl původní pomník císaři Josefu II. z roku 1884 přeměněn na pomník padlých v první světové válce – zachovaný podstavec byl opatřen jmény místních padlých a na něj nově vztyčen čtverhranný obelisk s letopočtem 1914–1918. Dílo sochaře Josefa Kysely bylo slavnostně odhaleno v květnu 1932. Po pádu komunistického režimu iniciovalo zastupitelstvo rozšíření dedikace o připomínku obětem druhé světové války a komunismu. Deska byla odhalena v říjnu 1998.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1914 -1918

1914 -1989
OBĚTEM
SVĚTOVÝCH VÁLEK
A
ZVŮLE KOMUNISMU
obec LIBĚCHOV

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE2114-27460:

Pomník padlým v první a druhé světové válce + obětem komunismu před obecním úřadem.

Pomník je posazen na třístupňové podezdívce. Samotný pomník je ze tří částí oddělených římsami. Spodní hranol je členěn vpadlým zrcadlem. Prostřední část obsahuje desku z černého mramoru s nápisem: 1914-1918; Obětem světových válek a zvůle komunismu obec Liběchov. Deska je orámovaná rámečkem s profilací, nad rámečkem je umístěn křížek. Horní, nejvyšší, do výšky mírně se zužující hranol, má na sobě umístěn letopočet 1914-1918. Pomník je pískový, opatřený bílým vápenným nátěrem.

Series Navigation<< Hrob vojáků Rudé armády na hřbitově v LiběchověKenotaf Hellmannových na židovském hřbitově v Českém Krumlově >>
Tagy