weby pro nejsevernější čechy

Hromadný hrob obětí bitvy v roce 1813 u Přestanova

Nedaleko ruského pomníku bitvy u Přestanova se v lesíku nachází hromadný hrob obětí bitvy 1813 u Chlumce.

Spolek pro vojenská pietní místa na svém webu uvádí:

Společný hrob sebraných ostatků téměř 10 000 z celkových více než 20 000 padlých vojáků bitvy 1813 byl zřízen v nedalekém lesíku majitele chlumeckého panství hrabětem Josefem Westphalenem v roce 1835. Posvěcen byl o rok později dne 29. srpna 1836.

Na pomníku je tabule s nápisy:

ZDE LEŽÍ 10000 VOJÁKŮ (Z NICH VÍCE NEŽ 7500 RUSKÝCH VOJÁKŮ),
KTEŘÍ PADLI V BITVĚ U CHLUMCE A PŘESTANOVA
29. – 30. SRPNA 1813

CI-GISENT DIX MILLE SOLDATS (DONT PLUS QUE 7500 SOLDATS RUSSES).
ISL ONT PERRI DANS LA BATAILLE PRES DE CHLUMEC ET PŘESTANOV.
DU 29. AU 30 AOȖT 1813

HIER RUHEN ZEHNTAUSEND SOLDATEN (DAVON MEHR ALS 7500 WAREN RISSICHE SOLDATEN). SIE SIND IN DER SCHLACHT BEI CHLUMEC UND PŘESTANOV GEFALLEN.
VOM 29. BIS 30. AUGUST 1813

ЗДECЬ ЛEЖAT 10 000 COЛДAT (ИЗ HИX БOЛEE 7 500 – POCCИЙCKИE BOИHЫ)
ПOГИБШИX B БИTBE ПPИ XЛYMЦE – ПPШECTAHOBE
29 – 30 ABГYCTA 1813 ГOДA

ПAMЯTHИK БЫЛ YCTAHOBЛEH B 1835 ГOДY

PEKOHCTPYKЦИЯ MEMOPИAЛA ПPOBEДEHA
ПPИ ФИHAHCOBOЙ ПOДДEPЖKE ПOCOЛЬCTBA
POCCИЙCKOЙ ФEДEPAЦИИ B ЧEШCKOЙ PECПYБЛИKE

Pohřebiště vojáků z bitvy v roce 1813 u Chlumce a Přestanova je kulturní památkou. V bitvě bojovali Francouzi proti koalici Rakouska, Pruska a Ruska. Uprostřed lesíka je vztyčena mohyla z masivních kamenů a uprostřed umístěným čedičovým latinským křížem:

Hromadný hrob nechal zřídit majitel panství Chlumecký hrabě Josef Klement z Westphalenu roku 1835. Byly shromážděny tělesné pozůstatky padlých z celého bojiště a uloženy do společného hrobu. Pohřbeno je tu možná až 15.000 vojáků různých armád padlých v bitvě u Chlumce 29. a 30. 8. 1813 (rakouská, ruská, pruská, francouzská armáda).

Vysvěcení tohoto hrůzu budícího místa se 29. srpna následujícího roku ujal chabařovický farář Adalbert Michl a kaplani Jakel a Göhring. Z Chabařovic až k hrobu bylo vedeno procesí za neustálého vyzvánění Chabařovických zvonů. Do dnešní podoby byl areál upraven v roce 1933, kdy byl hrob renovován chabařovickou sekcí ústeckého horského spolku a okolí opatřeno lavičkami a struskovou cestou.

Hromadný hrob obětí bitvy roku 1813 je situovaný v lesním hájku severozápadně od Ruského pomníku v Přestanově. Pietní místo tvoří mohyla z neopracovaných masivních kamenů vrcholící mohutným latinským křížem rovněž z kamene (tzv. čedičových varhan). S ostatky 10000 padlých se jedná o největší hromadný hrob v Čechách.

V Centrální evidenci válečných hrobů je místo evidováno pod číslem CZE-4214-00377.

Series Navigation<< Ruský pomník bitvy 1813 u Chlumce u PřestanovaVítězná brána před hromadným hrobem obětí bitvy 1813 u Chlumce a Přestanova >>
Tagy