weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Dobrné

Na křižovatce hlavní silnice v Dobrné s jednou z místních komunikací stojí masivní pomník obětem 1. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
PAMÁTCE TĚCH
KTEŘÍ UMÍRALI
ABYCHJOM MY MOHLI
SVOBODNĚ A ŠŤASTNĚ
ŽÍT.

Poznámka: autor pomníku – Prokůpek Děčín

V Centrální evidence válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4202-36970:

Památník tvoří zděná kamenná piramida, ke které je uchycena černá kovová deska – v čele je vyryt český lev a pod ním je vyryt nápis: „PAMÁTCE TĚCH KTEŘÍ UMÍRALI ABYCHOM MY MOHLI SVOBODNĚ A ŠŤASTNĚ ŽÍT“. Památník je umístěn na čtvercovém zděném kamenném podstavci který se nachází v centru vyvýšené terasy na kterou od hlavní silnice vede 5 schodů. Pomník je ohraničen zděnými kamennými sloupky do kterých je uchyceno narezlé zábradlí. Pomník je v dobrém stavu písmo je čitelné. Jména padlých nebyly dosud dohledány.

Pravopis citovaného zápisu ponechávám v původní podobě, byť k němu mám řadu výhrad.

V knize Tatíčku, vrať se k nám! 4 – Pomníky velké války na Děčínsku a Ústecku:

Podnět ke stavbě válečného pomníku v Dobrné vzešel na přelomu let 1927-1928 z okruhu místních spolků, jež ustavily pomníkový výbor pod vedením Wilhelma Lorenze, předsedy loveckého sdružení. Pozemek proti tehdejší škole poskytl pro stavbu zdarma továrník Alfred Ritschel a stavební kámen dodal z okolních lesů taktéž bezúplatně W. Kreibich. Návrh pomníku vypracoval místní architekt a stavitel Alfred Ringel. Stavební práce byly realizovány z větší části svépomocí a jen sochařskou výzdobu v ceně 12 tis. Kč dodala podmokelská firma Emila Krombholze. Celkové náklady činily 32 tis. Kč a byly pokryty z darů, peněžní sbírky a výnosu zábavních akcí, například velkého vlasteneckého večera pořádaného za účasti místních a děčínských spolků v hostinci F. Lorenze.

Během slavnostního odhalení pomníku dne 7. října 1928 prošel obcí od hostince “ U Města Vídně“ průvod složený zejména ze členů vysloužileckých, hasičských a turnerských spolků z Děčína a okolí. Hudební doprovod zajistila místní kapela a dva pěvecké sbory. Vysvěcení pomníku provedl děkan Franz Holfeld z Huntířova a jako hlavní řečník na slavnosti vystoupil předseda výboru Wilhelm Lorenz. Na závěr oficiální části akce byly za zvuků písně „Měl jsem kamaráda“ k pomníku položeny věnce.

Pomník byl tvořený sochou truchlícího vojáka stojícího na mohutném komolém podstavci umístěném na šestiboké podestě se zábradlím a schodištěm, jež byla vyzděna u hrubě opracovaných kamenů. Postavu vojáka opírajícího se o pušku v úrovni soklu doprovázela deska s tlapatým křížem a textem „Den Opfern / des Weltkrieges / 1914 – 1918 in Dankbarkeit / die Heimat“. Další dvě pamětní tabule nesoucí jména 29 válečných obětí byly umístěny po stranách pomníku v kamenných nikách završených dělovými koulemi.

Pomník byl krátce po roce 1945 poničen ruskými a polskými vojáky a jeho devastaci dokonali novoosídlenci. Socha byla zcela zničena a nápisové desky rozbity. Pomník prošel v pozdější době adaptací a byl doplněn novou deskou s malým československým státním znakem a nápisem „PAMÁTCE TĚCH, / KTEŘÍ UMÍRALI, / ABYCHOM MY MOHLI / SVOBODNĚ A ŠŤASTNĚ / ŽÍT“.

Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války na Hlaváčkově náměstí ve SlanémTorzo pomníku osvobození u obecního úřadu v Huntířově >>
Tagy