weby pro nejsevernější čechy

Ruský pomník bitvy 1813 u Chlumce u Přestanova

U silnice 13 mezi Přestanovem a Soběchleby se nachází areál, připomínající střet spojené armády Pruska, Rakouska a Ruska s armádou císaře Napoleona, ke kterému došlo v roce 1813. Jeho součástí je i monumentální pomník, zvaný ruský.

Jeden z nejkrásnějších památníků se nachází za Přestanovem při silnici na Teplice. K položení základního kamene došlo 28. září 1835 (podle většiny zdrojů k tomu došlo v 29. srpna!) u příležitosti setkání protinapoleonské koalice v Teplicích za přítomnosti ruského cara Mikuláše I., pruského krále Viléma III. a rakouského císaře Ferdinanda I.. U základny budoucího památníku stála čestná stráž šesti veteránů ruských gardových divizí. Vlevo od této základny se tyčil dřevěný model a naproti němu byl postaven pavilon pro slavnostní hosty. Ceremoniál započal po 9. hodině. Proslovy lemovaly vojenské jednotky sestávající z osmi pěších a dvou jízdních setnin. Dvorní rada a ředitel architektonické školy Petr Nobile jim předložil plány pomníku. Kancléř Klement Václav Metternich přečetl text zakládací listiny a po církevním obřadu je spolu s pamětními mincemi uložil do dutiny v základním kameni. Panovníci ji pak vlastnoručně opatřili krycí deskou, přičemž se jako první chopil zednického náčiní pruský král. V závěru slavnosti třikrát zazněly salvy pěšího vojska a dělostřelectva, jimž odpovídala děla na bývalém bojišti u pruského a rakouského pomníku ve Varvažově.

Pomník je kulturní památkou:

Architektonickou část navrhl Pietr Nobile, reliéfní plastiky vytvořil Josef Max. Pomník byl odhalen 19. srpna 1837. Skládá se z několika částí:

Samotný „ruský“ pomník

Na hranolovém odstupňovaném litinovém soklu s nápisy a reliéfy kráčejících lvů je postaven komolý litinový jehlan s nadživotní sochou bohyně vítězství Niké.

Strážní domek čp. 34

V rohu upraveného prostoru pomníku je postaven empírový strážní domek obdélného půdorysu s půlkruhově odsazeným závěrem v podobě antického chrámu a sedlovou střechou. Před hlavní průčelí předstupuje portikus nesoucí trojúhelníkový tympanon.

Historická sadová úprava

Okolí ruského pomníku je parkově upraveno.

Spolek pro vojenská pietní místa na svém webu uvádí:

Základní kámen Ruského pomníku byl položen 29. srpna 1835 za účasti hlav států protinapoleonské koalice. Byli to rakouský císař Ferdinand V., ruský car Alexandr I. a pruský král Bedřich Vilém III. Celý areál byl vybudován na památku hrdinství gardových pluků generála Alexandra Ivanoviče Ostermanna-Tolstého. Pomník je vysoký 12 m, u paty má mimochodně jdoucí lvy a vrcholí téměř třímetrovou sochou bohyně Niké, která vyrývá do zlatého štítu datum vítězství. Odhalen byl v roce 1837. Autorem návrhu pomníku byl známý architekt Petr Nobile. U pomníku byl současně postaven empírový strážní domek, ve kterém jsou uvedeny základní údaje historické události, včetně informačních map.

Na pomníku řada nápisů:

(čelně)
XXIX
AUGUSTI
MDCCCXIII

VEXILLARIIS
PRAETORIANAR.COHORTIUM
RUSSICARUM
INTERRITIS.FORTISSIMIS
QVOD
FIDE.VIRTUTE.CONSTANTIA
IRRUENTIBUS.GALLOR.COPIIS
IMPARES.NUMERO
IV.KAL.SEPT.AN.M.DCCC.XIII.
STRENUE.IN.RECEPTU.OBSTITERE
FOEDERATIO.PRINCIPES
ACIE.INSTRUCTA.HOSTIBUS.CAPTIS
VICTORIAM.INCLYTAM.NACTI.SUNT

(vpravo)
CORONAE.AUREAE.TRIUMPHALES
FIDISSIMIS.MILITIB.PRAETORIAN.
MAGNAE.ANIMAE.PRODIGIS
PROELII.DIE.
COMITI.OSTERMANNO.TOLSTOI
DUCTORI.AGMINIS.SAUCIO.
TRIBUNIS.CENTURIONIBUS
ET.CALIGATIS.
ACIE.DESIDERATIS.
QVORUM.CLARA.NOMINA.
LAPIDE.AUSPICALI.FASTISQUE.
MEMORI.POSTERITATI.
TRADITA.SUNT.

(vzadu)
MONUMENTUM
AB.IMP.FRANCISCO.P.F.AUGUSTO
VICTORIA.PARTA
III.KAL.SEPT.AN.M.DCCC.XIII
CONSTITUTUM
FERDINANDUS.AUG.FIL.AUGUSTUS
A.SOLO.EXTRUXIT
III.KAL.OCTO.AN.M.DCCC.XXXV
LAPIDEM.AUSPICALEM
STATUENTIBUS
FERDINANDO.AUG.IMP.AUSTR
NICOLAO.AUG.IMP.RUSS
FERIDERICO.GULIELMO.REGE.BORUSS
FIRMISSIMO.FOEDERE.CONSOCIETATIS

HORZOWITZII PETRVS.NOBILE.INVENIT CONSTRUCTUM

(vlevo)
FERDINANDUS.I.AUG.IMP.AUSTR
NICOLAUS.I.AUG.IMP.RUSS.
FREDERICUS.GULIELM.RF.X.BORUSS
MONUMENTUM.
SOLIEMNI.RITU.AUSPICANTES.
GRATI.PLAUDEBANT.
HONORI.ET.MEMORIAE.
ALEXANDRI.I.AUGUSTI.IMP.RUSS.
QVOTUS.
INDOMITA.PHALMANX.
VIRTUTE.IMMORTALI.
VICTORIAE.
VIAM.APERUIT.

V Centrální evidenci válečných hrobů je místo evidováno pod číslem CZE4214-32081.

Series Navigation<< Pamětní desky před ruským pomníkem bitvy 1813 u Chlumce u PřestanovaHromadný hrob obětí bitvy v roce 1813 u Přestanova >>
Tagy