weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Daniela Josefa Mayera z Mayernů na domě čp. 146 ve Stráži pod Ralskem

Na fasádě domu čp. 146 na náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem je umístěna pamětní deska Daniela Josefa Mayera z Mayernů.

Na černé kamenné desce, vsazené do štukového rámu, rámovaného ratolesti a nad nímž je erb, je nápis:

Rodný dům bývalého pražského arcibiskupa
Daniela Josefa Mayera z Mayernů,
narozen ve Stráži 14. ledna 1656,
zemřel v Praze 10. dubna 1733.
Věnováno vděčnými uživateli jeho studentské nadace.
Obnoveno v roce 2006 městem Stráž pod Ralskem

Na webu obce:

Daniel Josef Mayer z Mayernu se narodil 16. ledna 1656 ve Stráži pod Ralskem jako syn chudého řezníka. Díky podpoře přátel jeho otce vystudoval na jezuitském gymnáziu v Jičíně. Následně studoval v Praze v jezuitském konviktu u sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském a odtud byl vyslán jako misionář do Příboru. Zde, během několikaleté služby, dokázal získat zhruba 500 luteránů pro vstup do katolické církve. Ve svých 28 letech byl poté vyslán na faru v Hroznětíně u Karlových Varů. Kolem roku 1680 byl knězem v Jindřichovicích u Kraslic, odkud misijně působil mezi krušnohorskými luterány v Přebuzi a okolí.

Roku 1688 byl vyslán spolu se členy zvláštního poselstva hraběte Jana Antonína Nostice k dlouhým jednáním do Švédska. Roku 1693 se stal členem pražské kapituly u sv. Víta a roku 1701 proboštem svatovítského chrámu. Rok poté byl jmenován generálním vikářem arcibiskupa Jana Josefa Breunnera, tutéž funkci pak získal roku 1711 u arcibiskupa Františka Ferdinanda z Khünburgu. Roku 1711 byl jmenován císařským tajným radou císaře Karla VI. Měl velký podíl na vytváření kultu sv. Jana Nepomuckého. V roce 1731 se stal pražským arcibiskupem. Tento úřad však zastával pouze rok, neboť 10. dubna 1733 ve věku 77 let zemřel. Byl pohřben do hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Na své rodné město nezapomínal a několikrát jej finančně významně podpořil. Absolventi jím podporovaných škol mu na rodný dům č.p.14 nechali zhotovit v roce 1904 pamětní desku. 

Series Navigation<< Pomník obětí 2. světové války na konci Aleje národů na hřbitově v TerezíněPamětní deska (hromadný hrob) obětí poprav na židovském hřbitově Terezín I. >>
Tagy