weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Daniela Josefa Mayera z Mayernů na domě čp. 146 ve Stráži pod Ralskem

This entry is part 41 of 125 in the series Válečné pomníky, pietní místa, vojenské hroby

Na fasádě domu čp. 146 na náměstí 5. května ve Stráži pod Ralskem je umístěna pamětní deska Daniela Josefa Mayera z Mayernů.

Na černé kamenné desce, vsazené do štukového rámu, rámovaného ratolesti a nad nímž je erb, je nápis:

Rodný dům bývalého pražského arcibiskupa
Daniela Josefa Mayera z Mayernů,
narozen ve Stráži 14. ledna 1656,
zemřel v Praze 10. dubna 1733.
Věnováno vděčnými uživateli jeho studentské nadace.
Obnoveno v roce 2006 městem Stráž pod Ralskem

Na webu obce:

Daniel Josef Mayer z Mayernu se narodil 16. ledna 1656 ve Stráži pod Ralskem jako syn chudého řezníka. Díky podpoře přátel jeho otce vystudoval na jezuitském gymnáziu v Jičíně. Následně studoval v Praze v jezuitském konviktu u sv. Bartoloměje na Starém Městě pražském a odtud byl vyslán jako misionář do Příboru. Zde, během několikaleté služby, dokázal získat zhruba 500 luteránů pro vstup do katolické církve. Ve svých 28 letech byl poté vyslán na faru v Hroznětíně u Karlových Varů. Kolem roku 1680 byl knězem v Jindřichovicích u Kraslic, odkud misijně působil mezi krušnohorskými luterány v Přebuzi a okolí.

Roku 1688 byl vyslán spolu se členy zvláštního poselstva hraběte Jana Antonína Nostice k dlouhým jednáním do Švédska. Roku 1693 se stal členem pražské kapituly u sv. Víta a roku 1701 proboštem svatovítského chrámu. Rok poté byl jmenován generálním vikářem arcibiskupa Jana Josefa Breunnera, tutéž funkci pak získal roku 1711 u arcibiskupa Františka Ferdinanda z Khünburgu. Roku 1711 byl jmenován císařským tajným radou císaře Karla VI. Měl velký podíl na vytváření kultu sv. Jana Nepomuckého. V roce 1731 se stal pražským arcibiskupem. Tento úřad však zastával pouze rok, neboť 10. dubna 1733 ve věku 77 let zemřel. Byl pohřben do hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Na své rodné město nezapomínal a několikrát jej finančně významně podpořil. Absolventi jím podporovaných škol mu na rodný dům č.p.14 nechali zhotovit v roce 1904 pamětní desku. 

Series Navigation<< Pomník obětí 2. světové války na konci Aleje národů na hřbitově v TerezíněPamětní deska (hromadný hrob) obětí poprav na židovském hřbitově Terezín I. >>
Tagy