weby pro nejsevernější čechy

Pomník (hrob) vojáků Rudé armády na hřbitově ve Zlonicích

V jihovýchodním rohu hřbitova ve Zlonicích u ohradní zdi je umístěn pomník (hrob) vojáků Rudé armády.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
ČEST HRDINŮM

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕНЫ ПОГИБШИ В БОЯХ
С НЕМЕЦКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
ЧЕХОСЛОВАЦКОГО НАРОДА
КРАСНОАРМЕЙЦИ

БОГОЖ РОЖДЕНИЯ
1922 ГОДА
ОРЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
РОЖДЕНИЯ 1902 ГОДА
ТОМРИКО ВАСИЛЬ НАЗАРЕВИЧ
РОЖДЕНИЯ 1906 ГОДА
ФЕДОТОВ ВЛАДИМИР
НОСКОВА ЗИНАИДА ПАВЛОВНА

МАИ 1945 ГОДА

ZDE ODPOČÍVAJÍ PŘÍSLUŠNÍCI
RUDÉ ARMÁDY PADLÍ V BOJÍCH
PROTI NĚMECKÝM UCHVATITELŮM
ZA OSVOBOZENÍ
ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODA

BOGOŽ
NAROZEN 1922
ORLOV IVAN TRIGOREVIČ
NAROZEN 1902
TOMRIKO VASIL NAZAROVIČ
NAROZEN 1906
FEDOTOV VLADIMÍR
NOSKOVA ZINAIDA PAVLOVNA

KVĚTEN 1945

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE2124-01785:

Hromadný hrob. Červená hvězda na hrobovém místě a květy. Popisná deska se jmény padlých upevněna na obvodové zdi hřbitova.

Series Navigation<< Pomník zaniklé synagogy v parku Střed v Mariánských LázníchPomník Rudé armády v parku v Národní ulici ve Varnsdorfu >>
Tagy