weby pro nejsevernější čechy

Pomník infanteristům u kaple Narození Panny Marie v České Kamenici

U parkoviště mezi kaplí Narození Panny Marie a bývalým vrchnostenským špitálem (dnes restaurací Starý klub) v České Kamenici stojí v trávě pomník infanteristům.

Pár kamenů za ohrazením z řetězů, z nichž trčí několik čedičových sloupků. Víc než snadno k přehlédnutí, navíc nikde v dosahu žádná zmínka, oč se jedná. V žádných propagačních materiálech města, které vlastním, jsem nenalezl ani čárku.

Web o Lužických horách v popisu vrchnostenského špitálu uvádí:

Na prostranství vedle špitálu byl z několika čedičových sloupů sestavený památník obětem epidemie černých neštovic z roku 1778, z něhož dnes ale zůstaly jenom nepatrné zbytky.

Spolek pro vojenská pietní místa pomník eviduje s odkazem na CEVH.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem4202-43050:

Pomník je tvořen několika, na svislo postavenými, čedičovými sloupky, původně v trávníkové ploše.

Byl zřízen na paměť epidemie černých neštovic v roce 1778, která, citujeme z Kroniky města: „vypukla mezi infanteristy Benderova pluku, ložírujícími ve městě a v okolí. Pro nemocné byly vyklizeny prostory ve vrchnostenském špitále (dnes č. 243), dívčí škole (č.p. 108), ale také v četných měšťanských domech, údajně celkem sedmnácti.“ Onemocnění podlehlo na 600 osob, převážně vojenských. Byl proto zřízen i nový hřbitov na pozemku p.p.č. 39 k.ú. Česká Kamenice, který vysvětili v roce 1779. Pozemek i hřbitov zanikly, dnes se jedná o prostor nad a pod křižovatkou ulic Spálená a Sládkova. Jména obětí nejsou dosud známa.

Jedná se 41. pěší pluk, který v té době patřil svobodnému pánu von Bender, Blasius, Columbian, pluk vlastnil od roku 1778 do 1798, kdy zemřel. V roce 1778 nebyla vedena žádná bitva a tak pluk byl u hlavní armády v Čechách.

Series Navigation<< Torzo pomníku padlým členům střeleckého spolku ve Sládkově ulici u Domova seniorů v České KameniciPomník vojákům Rudé armády v parku Franze Preidela v České Kamenici >>
Tagy