weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Nouzově u Semil

U silnice ve středu obce Nouzov u Semil stojí pomník obětem Velké války.

Spolek pro vojenská pietní místa cituje nápis a uvádí:

OBĚTEM SVĚTOVÉ VÁLKY
1914 – 1918
ČMUCHÁLEK STANISLAV
FARSKÝ JOSEF
HLAVA JOSEF
JINDŘIŠEK ANTONÍN
JINDŘIŠEK JOSEF
KUSÍ VOJTĚCH
MENŠÍK JAN
MECHL JAN
NOVOTNÝ KAREL
STRNAD BOHUMIL
VOLF JOSEF

pozemek poskytl pan Křapka

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5107-8399:

Menší klasický pomník je tvořen základnou, vynášející hranolový podstavec zdobený erbem s českým lvem a lipovými ratolestmi a vlastní pamětní desku. Na něm stojí svislá náhrobní deska z leštěné žuly, na které jsou vyryta jména 11 padlých a nápis „Obětem světové války 1914 – 1918“. Pomník je oplocen kovovým nýtovaným plůtkem. Na boku desky psáno „věnuje rodina Křapkova“. Pomník vytvořil v roce 1927 podmoklický kameník Otokar Koptík.

Na webu města Semily je zmínka: „Roku 1927 byl v Nouzově postaven pomník padlých v první světové válce.“

Series Navigation<< Vítězná brána před hromadným hrobem obětí bitvy 1813 u Chlumce a PřestanovaFrancouzský pomník bitvy 1813 u Chlumce na rozcestí u Přestanova >>
Tagy