weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Vysoké Lípě

V jižní části Vysoké Lípy v zatáčce u hotelu Lípa stojí pomník obětem 1. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
NA PAMĚŤ
VYSOKOLIPSKÝM
OBĚTEM VÁLKY
UNSEREN OPFERN
DES WELTKIEGES
1914 – 1918
Willi Peh, Anton Peh Nr. 87, Emil Jäger Nr. 17, Max Honka Nr. 92, Anton Beutel Nr. 81, Emil Kessler, Anton Wenzel Nr. 6, Franz Grasse Nr. 29, Adolf Richter Nr. 49, Josef Kessler Nr. 30, Anton Richter Nr. 33, Josef Parsche Nr. 4, Anton Richter Nr. 77, Adolf Grühner Nr. 113, Karl Dinnebier, Wilhelm Richter Nr. 110, Johann Günther Nr. 91, Edmund Günther Nr. 63, Benjamin Kessler Nr. 89, Anton Grohman Nr. 53, Franz Grohman Nr. 53, Ernst Hegenbarth Nr. 64, Emil Georg Günther Nr. 91, Lorenz Hegenberger Nr. 97, Wendelin Dinnebier Nr. 18

Poznámka – doplnění u některých jmen:
Jäger Emil: Inft.(voják), IR. Nr. 42, 3. Komp. +1889 Hohe Leipa-Vysoká Lípa- +23.7.1915 Ferletti, Přímoří. Střelná rána břicha.
Richter Adolf: ErsResInft.(voják), IR. Nr. 42, 4.Komp. *1888 Hohe Leipe-Vysoká Lípa – +16.7.1916 Peremyl, okr. Beresteczko, Volyň – Rusko. Padl.
Kessler Emil Bruno: kameník. ResInft.(voják), IR. Nr. 21, 5.Komp. *1886 Hohe Leipe-Vysoká Lípa – +17.10.1914 Munina, okr. Jaroslawl, Halič. Padl v boji.
Grohmann Franz: kolář. Inft.(dělostřelec), IR. Nr. 42, 15. Feldkomp. *1891 – +14.12.1914 Niš, Srbsko. Nemoc.
Grasse Franz: Inft.(dělostřelec), k. k. LIR. Nr. 9, 7.Komp. *1893 – +21.10. – 10.11.1915.
Peh Anton: Inft.(voják), IR. Nr. 42, 2. Komp. *1891 Hohe Leipe-Vysoká Lípa – 19.9.1914 ResSpit Szeged, Csongrabe, Maďarsko. Srdeční slabost. Též pamětní deska na hřbitově.
Kessler Benjamin: ResInft., IR. Nr. 42, 6. Komp. *1886 – +1914 Srbsko.
Beutel Anton: lodník. Inft.(voják), IR. Nr. 42. *9.10.1887 Hohe Leipe-Vysoká Lípa – od 1915. Nezvěstný Itálie. V r. 1923 prohlášen za mrtvého od 26.7.1917.
Dinnebier Wendelin: mlynářský pomocník. Feldw.(rotmistr), IR. Nr. 42. *1890 Hohe Leipe-Vysoká Lípa – +4.9.1917 Klariči, Sezano, Přímoří. Roztrhán granátem.
Dinnebier Karl: desátník, *1878 Hohe Leipe-Vysoká Lípa – +10.7.1916 Hulewicze, Rusko. Padl v boji.
Hegenberger Lorenz: LstArb., k. k. LstArbAbt. Nr. 206/9. *1871 – +19.11.1917.
Günther Edmund: k.k.SchR.Nr.28 1896 – 1915
Dinnebier Karl: ErsresInft.,k.k.LIR.Nr.9 1878 – 1916
Richter Anton: Inft.(dělostřelec),k.k.EtappB.Nr.423 1873- 1916
Richter Anton: voják *1890 Hohe Leipe-Vysoká Lípa – +3.4.1915 Solinka, Halič. Padl v boji

V Centrální evidence válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4202-00094:

Čtyřboký nahoru se zužující hranol na podstavci tvořeným čtyřmi schůdky a zdobnými úchyty zakončenými koulí z obou stran hranolu. Hranol je zakončen stříškou s koulí a celý je z opracovaného šedého kamene. Pomník obětem 1. sv. války. V horní 1/2 hranolu je umístěná bílá kamenná deska se jmény padlých pod ní je vytesán meč. V dolní části pomníku je umístěn rytý nápis: „Na paměť vysokolipským obětem války.“

Series Navigation<< Torzo pomníku osvobození u obecního úřadu v HuntířověPomník obětem válek v Alešově ulici ve Veltrusech >>
Tagy