weby pro nejsevernější čechy

Pamětní deska Emericha Berty na kostele svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad Nisou

Na jižní stěně kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad Nisou za památníkem stejného účelu je ve fasádě vsazena pamětní deska prvnímu padlému v prusko-rakouské válce 1866 Emerichu Bertovi.

Na wiki v popisu kostela:

Ve Stráži nad Nisou (německy Habendorfu) proběhla večer 23. června 1866 první potyčka prusko-rakouské války, která si vyžádala i prvního padlého tohoto konfliktu: setníka Emericha Bertu z uherského městečka Ladany, jehož památku připomíná pamětní deska na jižní stěně kostelní lodi. V jihovýchodním koutě náměstí jižně od kostela se nachází pomník a kříž v místě, kde Emerich Berta zahynul.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Hier ruhet
EMERICH BERTA
Führer des k.k. 10 österrr. Huszaren Regm. 5. Escadr. 5. Division,
gebürtig aus Ladany in Hungarn,
welcher, am 28. Juni 1866 abends 10 Uhr am Eck der Scheuer
der Bauernwirtschaft, No. 27, in Anhabendorf von preussischen
Vorposten in die Hand und Brust verwundet beim Rückritt
mit 5 Kameraden, wegen Ueberlegenhett der Feinde, am
Kirchhofthore vom Pferde sinkend am 24. Juni 1866, nach
mehrstündigem schmerzlichem Todeskampfe, früh 1 1/2 Uhr,
der erste in diesem Kriege den Tod der Ehre starb.
Gott lohne ihn das Opfer für Kaiser und Waterland.

Překlad: Zde odpočívá Emerich Berta, četař c.k. 10. rakouského husarského pluku, 5. eskadrony, 2. divize, narozený v Ladany v Maďarsku, kterého 23. června 1866 v 10 hod. večer na rohu u stodoly hospodářství čp. 27 zranila pruská přední hlídka do ruky a prsou. Ustoupil s pěti kamarády před přesilou nepřítele, u hřbitovní brány spadl z koně a po několikahodinovém bolestivém zápase se smrtí zemřel 24. června 1866 v půl druhé ráno. Byl prvním, kdo v této válce čestně položil život. Bože, odměň jeho oběť za císaře a vlast.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5105-08188:

Pamětní deska a označení hrobu husara Emericha Berty (zemřel 24. 6. 1866 údajně jako první rakouský voják prusko-rakouské války, maďarská národnost – pocházel z „Ladenÿ“) na zdi kostela.

Podrobnější popis místa ->

Původní pamětní deska Emericha Berty byla roku 1867 umístěna do omítky kostela za pomníkem.

iDnes ->

V zápise ze staré habendorfské kroniky, přeložené kronikářkou Libuší Kubíkovou, stojí: „Několik Prusů zaujalo postavení za topoly lemujícími obecní cestu. Krátce nato padaly u Wörflovy budovy výstřely ze všech stran, takže v žádném domě nebylo možno přistoupit k oknu – kulky svištěly v jejich blízkosti. Hlídkující rakouští husaři se proto otočili a směřovali dolů v blízkosti kostela, aby se dostali na chrastavskou silnici a odtud do Liberce. Pruští myslivci, stojící za topoly, stříleli na husarskou hlídku, která projížděla od školy ke stodole. Velitel hlídky jménem Emerich Berta z Ladany (Maďarsko) uhnul proto z cesty, jel k topolům a mířil na jednoho pruského myslivce, který stál za topolem. Rána nešťastně zasáhla topol místo nepřítele. Ten získal čas, aby se připravil ke střelbě, zamířil a trefil husara přímo do prsou.“

Berta zemřel asi po třech hodinách v habendorfském hostinci U Zlaté koruny. O dva dny později byl pochován u zdi kostela.

V roce 1896 později vyrostl v Habendorfu pomník na počest Emericha Berty i všech, kdo v libereckém okrese v prusko-rakouské války padli. Jeho odhalení ozdobily významné rakousko-uherské celebrity na čele s Jeho Jasností Princem von Schaumburgem-Lippe. Památku Emericha Berty uctili rovněž jeho dva bratři.

Dle magazínu Patron – Informace přátel pomníčků a památných míst Jizerských hor 1/95 byla navrácena na fasádu v říjnu 1994 a mělo by se jednat o původní kovovou desku z roku 1896.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války před hřbitovem ve Stráži nad NisouPomník Emericha Berty u kostela svaté Kateřiny Alexandrijské ve Stráži nad Nisou >>
Tagy