weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Zahradách u Krásné Lípy

U křižovatky silnic ve východní části Zahrad u Krásné Lípy byl v roce 2012 obnoven pomník obětem 1. světové války.

Znovuodhalení pomníku se uskutečnilo 22. září 2012 ->

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Zum ehrenden Gedenken
der
OPFER DES WELTKRIEGES
1914 – 1918
aus unserem Heimatsore
GÄRTEN.

JOSEF KÖGLER.
geb. 1884. gest. i. Belgrad Serbien 1915.

Josef Rothe.
geb. 1877. gest. i. Toizkoja Russland 1915.

Adolf GROHMANN.
geb. 1871. gest. i. Des Siebenbürgen 1916.

HERMANN HÜBNER.
geb. 1887. gest. i. Gärten 1918.

Ernst THUMA
geb. 1893. gest. i. Gärten 1918.

Heinrich Michel.
geb. 1897. gest. i. Gärten 1918.

Max Rothe.
geb. 1897. gef. b. Kirlibaba Bukovina 1916.

Robert ENDLER.
geb. 1897. gef. b. Maniewicze Russland 1910.

JOSEF ZIMMERMANN.
geb. 1894. gef. b. Mamow Galizien 1915.

Eduard HEINRICH.
geb. 1878. gef. b. Tarnowka Russland 1914.

Raimund Marschner.
geb. 1884. verm. b. Nowomoskovsk Russland 1916.

JOSEF MARSCHNER.
geb. 1897. Russland.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4212-38744:

Pomník připomínající padlé občany ze Zahrad během 1. světové války. Skládá se ze 13ti kamenů. Jedná se o pomník, který byl v rozloženém stavu umístěn na hřbitově na Sněžné. V roce 2012 společně s Klubem českých turistů Krásná Lípa a městem Krásná Lípa byl opraven a umístěn na svém původním místě v Zahradách.

Na infotabuli na blízké autobusové zastávce:

Na začátku I. světové války byly naše země, v nichž po staletí vedle sebe žili Češi a Němci, součástí habsburské monarchi.
Za války muselo obléci polní stejnokroj i 40 mužů z obce Zahrady. Po válce, již za existence Českslovenské republiky, odhalili také zdejší obyvatelé pomník svým padlým. Stalo se tak 5. listopadu 1922.
Autorem pomníku byl šluknovský sochař Wilhelm Spölgen.
V 60. letech 20. století bylpietní monument při údržbě křižovatky demontován a necitlivě uložen na hřbitově ve Sněžné.
I iniciativy Klubu českých turistů Krásná Lípa za spolupráce města Krásná Lípa a Místní akční skupiny Šluknovsko byl pomník v roce 2012 restaurován firmou Atelier ES, stavební práce realizovala DEMOS s.r.o. Krásná Lípa. Autorem parkové úpravy byl čestný občan Krásné Lípy Ing. Karel Hieke.
Pomník připomíná zbytečnou smrt 12 zdejších prostých mužů, kteří museli odejít od svých rodin do války, z níž se již nikdy nevrátili.

V knize Tatíčku, vrať se k nám! 4 – Pomníky velké války na Děčínsku a Ústecku se o pomníku píše na straně 142:

Památce válečných obětí z osady Zahrady a obce Krásný Buk byl věnován pomník pořízený nákladem 9000 Kč odhalený na svátek Všech svatých 5. listopadu 1922. Jeho realizace byla zadána šluknovské firmě Wilhelm Spölgen. Pomník postavený na rozcestí mezi obcemi tvoří skupina dvanácti různě velkých čedičových kamenů nepravidelných tvarů, uspořádaných do půlkruhu kolem vyšší kamenné stély. Každý kámen symbolizuje jednu válečnou oběť a je opatřen oválným nápisovým polem se jménem padlého doplněným jeho životními daty a místem úmrtí. Původně byl za každým kamenem vysazen také jeden stromek. Ústřední stéla, jež má oproti menším kamenům celou čelní stranu až na nízký sokl leštěnou, nese věnování: „Zum ehrenden Gedenken / der / OPFER DES WELTKRIEGES / 1914 – 1918 / aus unserem Heimatsore / GÄRTEN (K uctivé památce obětem světová války let 1914-1948 z naší domovské obce Zahrady). O něco níže je drobným písmem doplněný nápis: Zu Kriegsbeginn waren hierorts 31 Häuser mit 197 Einwohner. / Zu Kriegsdiensten wurden 40 Männer einberufen (Na počátku války zde bylo 31 domů se 197 obyvateli. Do vojenské služby bylo povoláno 40 mužů.).

V šedesátých letech minulého století byla v rámci stavebních úprav křižovatky skupina kamenných stél přenesena na hřbitov ve Sněžné. Na původní místo byly vráceny až v roce 2012 zásluhou krásnolipského Klubu českých turistů, Místní akční skupiny Šluknovsko a města Krásná Lípa. Pomník restauroval Ateliér ES a parkovou úpravu jeho okolí navrhl dendrolog Ing. Karel Hieke.

Series Navigation<< Pomník obětem válek v BožanověKenotaf Josefa Schneidera na hřbitově v Lipové >>
Tagy