weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války v parku u ulice 9. května v Zeměchách

Na travnaté ploše u ulice 9. května v Zeměchách stojí pomník obětem Velké války, doplněný o připomínku obětí 2. světové.Na webu o Kralupech nad Vltavou a okolí je o pomníku zmínka:

Stojí vedle bývalé školy, podobně jako v Minicích je s motivem truchlící ženy.

Web drobných památek upřesňuje:

Pískovcový pomník obětem světových válek se nachází v parku vedle bývalé Obecné školy v Zeměchách u Kralup nad Vltavou. Podobně jako v nedalekých Minicích, také zde je dominantním motivem socha truchlící ženy. Po druhé světové válce byla do pískovce doplněna jména padlých během nacistické okupace, ale paradoxně došlo ke stavu, že již nelze věrohodně odlišit jmenný seznam padlých z let 1914-1918.

Spolek pro vojenská pietní místa:

MY DALI
ŽIVOT –
VY DEJTE
LÁSKU.

1914 – 1918.

1939 – 1945
OBĚTEM NACISMU

JANURA JOSEF, HANŽL OLDŘICH, VÁGNER JOSEF
BEŇO ANTONÍN, ŠTUDENT JOS., BAŠTA MIROSLAV

DRIÁK VÁCLAV POPRAVEN, ANDRESS JOSEF, DUCHER JOSEF,
HORÁK KAREL, JIRÁK FRANT., KOHOUT JOSEF, MATOUŠEK VÁCLAV,
MOŠNA JAROSLAV, RAK KAREL, RŮŽEK FRANTIŠEK,
ŠARBOCH NORBERT, ŠITANC JOSEF, VAVŘÍK FRANT.

TRVALÉ PAMÁTCE VĚNUJÍ
MÍSTNÍ OBČANÉ.

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE2111-01944:

Kamenný pomník s mohutnou základnou s vybroušenou plochou pro nápis se jmény obětí. Na základnu nasedá opracovaný masiv zužující se směrem vzhůru, nesoucí v horní části text My dali život, vy dejte lásku 1914-1918 a ve spodní části text. Součástí hmoty pomníku je plastika ženy kladoucí ratolest na přilbu. V levé části vytesán symbol kříže a lipové ratolesti.

Series Navigation<< Pomník bojovníkům za svobodu v OtvovicíchPomník obětem 2. světové války před budovou základní školy na ulici 28. října v Kralupech nad Vltavou-Mikovicích >>
Tagy