weby pro nejsevernější čechy

Pomník Rudé armádě v Mírové ulici v Mimoni

V Mírové ulici v Mimoni pod návrším se zdejší základní a mateřskou školou je umístěn pomník Rudé armádě.

Spolek pro vojenská pietní místa

Pomník na nároží s Nádražní ulicí

Nápis:
LIDICE
OSVOBODITELCE
DUKLA

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE5101-8250:

Socha Rudoarmějce s nápisem „Osvoboditelce“, po levé straně malý pískovcový památníček s kovovou deskou a s nápisem „Lidice“ a k kříž s věncem. Vpravo totéž s nápisem „Dukla“, samopalem a vojenskou helmou, rovněž na kovové desce. Vše se nachází v malé parkové úpravě, tvoří částečně sousoší. Socha je dílem Jakuba Bílka. Sousoší bylo odhaleno 16. 5. 1948.

Web o městě:

Pomník vojínům Rudé armády byl postaven na volném prostranství po vybombardovaném domě na tehdejším Štefánikově náměstí. Socha s oficiálním názvem „Klečící ruský vojín“ byla odhalena 15. května 1949 za velké účasti obyvatel města, politických funkcionářů, školních žáků a vojska. Později byla, na návrh Svazu bojovníků za svobodu, uložena k soše prsť z Lidic a z bojiště u Dukly. Rekonstrukce pomníku proběhla za dotační podpory Ministerstva obrany ČR v říjnu 2001.

Data odhalení se v různých zdrojích jaksi neshodují, a o uvedeném sochaři nikde ani zmínka. Naštěstí je kam sáhnout, v knize Památky Mimoně je informací podstatně více:

Dne 24. listopadu 1947 podala závodní organizace ROH firmy Hutter & Schrantz (nynější Mitop – Mimoňské továrny plsti) návrh na postavení pomníku vojínům Rudé armády. Měl být postaven na volném prostranství po vybombardovaném domě č.p. 80/III před hotelem Beseda v Mimoni, a to na náklad složek ROH jednotlivých podniků. Místní národní výbor nesouhlasil s navrhovaným místem, a proto bylo v roce 1948 dohodnuto, že bude pomník stát na místě bývalého hotelu Krone naproti kinu, který byl náletem 8. května 1945 těžce poškozen a určen je zbourání.

Dne  2. února 1948 bylo rozhodnuto, že pomník, jehož stavitelem bude místní národní výbor, zhotoví kamenická a sochařská škola v Hořicích v Podkrkonoší. V městské kronice je záznam o položení základního kamene pro pomník vojínů Rudé armády, které se konalo dne 9. května 1948 v 10 hodin dopoledne. Není však uvedeno, na kterém místě.

Další zmínka o záměru postavit pomník se vztahuje až ke dni 12. prosince 1948, kdy se na místní národní výbor dostavil profesor Kalfus z hořické sochařské školy se vzorem pomníku Rudé armády za účelem detailního projednání.

Josef Kalfus, narozený 18. března 1908 v Železném Brodě, absolvoval sochařskou školu v Hořicích roku 1928. V letech 1949 až 1962 na ní působil jako profesor v oboru sochařství. Zemřek 13. února 1964 v Hořicích v Podkrkonoší.

Sochu vytvořili studenti sochařského oboru školy za odborného dohledu profesora Kalfuse. Podle dokumentace dochované v hořické škole zní oficiální název sochy Klečící ruský vojín. Socha je vytesána z kvalitního jemnozrnného a tvrdého hořického pískovce, vhodného pro sochařské účely. Vznikla na zakázku města Mimoně pod číslem 869, pod kterým by mely být dohledatelné další podrobnosti v Okresním archivu v Jičíně.

Na Místním národním výboru v Mimoni bylo dne 20. dubna 1949 projednáno a připraveno slavnostní odhalení sochy. Začátkem května 1949 byla socha instalována na své místo, vznikl= úpravou prostoru po vybombardovaném domě č.p. 80/III na tehdejším Štefánikově náměstí. Slavnostní odhalení se konalo 15. května 1949 za účasti velkého počtu obyvatel města, politických funkcionářů, školních žáků a vojska.

Profesor Kalfus je i autorem sochy Jana Švermy v Benešově nad Ploučnicí, která tam byla ve Švermově ulici odhalena též v květnu 1949. S mimoňskou sochou si je velice podobná rozměrově i podobou postavy. Na obou sochách je patrné, že pocházejí se stejné doby a z jednoho uměleckého ateliéru.

Series Navigation<< Pomník Praha svým vítězným synům na náměstí Pod Emauzy v PrazePomník obětem boje za svobodu před Městským úřadem v Dubí >>
Tagy