weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Vrbce

V obci Vrbka u kapličky u Mšenského potoka stojí pomník obětem Velké války.

K mému velkému překvapení tento pomník zřejmě unikl pozornosti specializovaných webů a nikde jsem o něm nenašel ani zmínku.

Vpravo od kaple za drátěným plotem stojí hrubě opracovaný kamenný obelisk s rozšířenou základnou tvarovanou do kyklopského zdiva, v jehož přední straně jsou vsazeny bloky s nápisy, reliéfem a fotografiemi.

Kolem reliéfu PAMÁTCE LEGIONÁŘE v horní části (voják v přilbě, po stranách svázané trojice prutů, uprostřed erby – dole český lev, nad ním slovenský dvojkříž, po stranách moravská a slezská orlice) letopočty 1914 – 1918. Pod reliéfem na širším kameni PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM / VE SVĚTOVÉ VÁLCE

Jména levý sloupec:
KUNT VÁCL (vlajka u jména)
*1892 +1918 v Rusku
BLÁHA JOSEF
*1897 +1917 v Itálii
DOUŠA VÁCL.
*1895 +1916 v Rusku
HORÁK ANT.
*1893 +1915 v Rusku
HORÁK JOSEF
*1900 +1918 v Itálii
BŮŽEK JOSEF
*1891 +1914 v Rusku

Jména pravý sloupec:
KŘIVAN VÁCL.
*1892 +1914 v Rusku
KOCOUREK ANT.
*1899 +1917 v Itálii
MIKULA JOSEF
*1882 +1915 v Rusku
ŘEZNÍČEK FR.
*1891 +1915 v Rusku
ŠEBEK JOSEF
*1896 +1916 v Rusku
BRADÁČ VÁCL.
*1894 +1915 v Rusku

pod deskou se jmény signatura
FRANT. CHVÁPIL

V Centrální evidenci válečných hrobů není pomník evidován.

O pomníku je v publikaci Tatíčku, vrať se k nám – díl 3, pomníky velké války na Litoměřicku bohužel jen zmínka v soupisu pomníků, podrobnější popis chybí:

Wirbka, 1926, Josef Frič, Budyně.

Kupodivu se ve zdrojích kniha dovolává NPÚ a CEVH, ale nejsem v těchto schopen najít žádnou zmínku. A nesouhlasí mnou objevená signatura…

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v SedlciPomník obětem 1. světové války v Martiněvsi >>
Tagy