weby pro nejsevernější čechy

Pomník horníkům v parku Střed v Mostě

V mosteckém parku Střed mimo cesty uprostřed travnaté plochy stojí pomník, věnovaný horníkům.

Většina zdrojů ho nazývá pomník padlým horníkům, na jeho čelní straně je ale nápis „Věčná paměť hornickým hrdinům umučeným v letech 1938–1945. Zdař bůh.“ Jak vyplývá z dostupných informací, dnešní podoba je jen torzem – na žulových blocích totiž „stála nadživotní bronzová figura horníka držícího žerď sklopeného praporu„. Autorem je Josef Fojtík (09.08.1890 – 05.05.1966).

Památník z roku 1945 byl vytvořen na počest padlým horníkům, kteří bojovali v odboji za 2. světové války. Jednotlivá jména horníků jsou vyryta na žulovém soklu. V současnosti je na místě k vidění pouze samotný sokl. Bronzová socha horníka byla kvůli četným pokusům o krádež, ale také značné poškození (nápisy, barva), deponována od roku 1996 ve skladu v Technických službách města Mostu. Město Most uvažuje o revitalizaci parku, která by byla spojena s restaurováním a následným navrácením sochy na své místo. Památník se původně nacházel na Husově náměstí (později náměstí Republiky) ve starém Mostě.

Socha by se na památník měla údajně vrátit v roce 2022 ->

V polovině dubna 2021 byla socha transportována do ateliéru společnosti Terrigena Art, která v letošním roce provede její restaurování. V příštím roce pak bude socha zpět osazena na kamenný podstavec v parku Střed. Konkrétní termín instalace sochy na původní místo proběhne v návaznosti na obnovu parku Střed.

Autorem sochy je akademický sochař Josef Fojtík, který je také autorem původní sochy T. G. Masaryka v Mostě, obnovené v roce 2014. Zajímavostí je, že autor sám pocházel z hornické rodiny a kromě hornického mosteckého památníku vytvořil další hornické skulptury – monumentální soubor plastik, dnes umístěných v Lidovém domě v Praze. S jeho tvorbou se lze setkat i v dalších českých městech.

Web Spolku pro vojenská pietní místa cituje nápisy:

VĚČNÁ PAMĚŤ
HORNICKÝM
HRDINŮM
UMUČENÝM
V LETECH 1938-1945.
ZDAŘ BŮH

DŮL ALEXANDR HRDLOVKA
HORNÍCI:
KAREL BRONÝ – KAREL ČERNÝ – LADISLAV DOLEJŠ – VÁCLAV KRTEK – JOSEF MALATA – FRANT. MALEČEK – FRANT. PORCAL – VÁCLAV ROUDENSKÝ – VLASTIMIL SPĚVÁK – VÁC. ŠÍP – VÁCLAV VLASÁK – VÁCLAV STRNAD

DŮL PRESIDENT BENEŠ HOR. JIŘETÍN
VÁCLAV AUBRECHT

DŮL CENTRUM DOL. JIŘETÍN
ANTONÍN ONDRÁČEK – KAREL DUŠEK – VÁCLAV JANDEČKA – ANTONÍN ČECH – KAREL KONDR – RUDOLF KOHOUT – JOSEF SADÍLEK

DŮL EVŽEN MOST
RUDOLF ČERNÝ – JOSEF MATOUŠEK – EMIL RANDÁK

DŮL FORTUNA KOMOŘANY
MILOSLAV TOMEK – RUDOLF NOVOTNÝ

DŮL QUIDO III. DOL. JIŘETÍN
FRANTIŠEK PETERKA ST.
FRANTIŠEK PETERKA ML.
FRANTIŠEK RAFTAN
JOSEF MIŠIČKA

DŮL HANA HÁJ
FRANTIŠEK KUBÁT
JOSEF HANZLÍČEK

DŮL HEDVIKA ERVĚŇICE
FRANTIŠEK KOUTECKÝ
ANTONÍN ŽÁDNÍČEK
ADOLF DVOŘÁK

DŮL HRABÁK ČEPIROHY
JOSEF MATOUŠEK

DŮL HERKULES ZÁLUŽÍ
MILOSLAV PEŠATA

DŮL JULIUS II MOST
FRANTIŠEK FIEDLER
JOSEF BECHYŇSKÝ

DŮL JULIUS III KOPISTY
BOHUMIL SOPR
ANTONÍN ŠULC

DŮL KOLUMBUS ZÁLUŽÍ
VÁCLAV VESELÝ, KAREL SKOČDOPOLE, JOSEF BLÍN, FRANTIŠEK BURDA, JOSEF HÁJEK

DŮL KOHINOOR I LOM
JOSEF VONDRA
JOSEF KUNEŠ
JINDŘICH SLEZÁK
JOSEF RŮŽIČKA
FRANTIŠEK REMUTA

DŮL KOHINOOR MAR. RADČICE
RUDOLF ROUBAL, JAROSLAV PAVLÍČEK, VÁCLAV BOUŠE,

DŮL KAROLINA KŘEMÝŽ
VÁCLAV ČADEK, FRANTIŠEK HADRABA

DŮL LEŽÁKY MOST
EDUARD BRUŠ, VÁCLAV HRABÁK, EMIL PATERA, VÁCLAV KRATOCHVÍL, JAN PÁBLER

DŮL PRESIDENT MASARYK BŘEŠŤANY
BAŇS. RADA ING. JOS. PRAŽÁK, HORNÍK ANT. KUBÍČEK

DŮL MARIE SVĚTEC
FRANTIŠEK TVRZNÍK, EDUARD MACHUTA

DŮL PLUTO HOR. LITVÍNOV
OLDŘICH RŮŽIČKA, FRANTIŠEK KUBELKA
JOSEF BASL

DŮL PROKOP HOLÝ TUCHOMYSL
FRANTIŠEK LINHARD, FRANTIŠEK PEROUTKA

DŮL PATRIA SVĚTEC
RUDOLF KUDRNA
ANTONÍN SIŘIŠTĚ – KAREL KREJČÍK – FRANT. BLÁHA

DŮL PAVEL HOR. LITVÍNOV
ALOIS KUŽELKA

DŮL RUDIAY I. BÍLINA
ŽŮROVEC – ANT. HILŠER

DŮL SVORNOST OHNÍČ
FRANTIŠEK STOČEK

DŮL VRBENSKÝ SOUŠ
FRANTIŠEK PODOLKA – RUDOLF PTÁČEK – JAROSLAV HÁBL – EDUARD TERMOTA

DŮL VENUŠE KONOBRŽ
JOSEF HENZL

DŮL ZDENĚK NEJEDLÝ SOUŠ
JOS. KRÁL – FR. KRONDÁK – JOSEF ŠNAJBERK

DŮLNÍ STAVBY TEPLICE
JOSEF HUSÁK, JOSEF LINDA

Pietní místo je poškozeno, řada jmen horníků zapsaných na bocích památníku je již téměř nečitelných. Místo se nachází nedaleko sociálně vyloučené lokality. Pieta místa je zde často narušována. Památník je posprejovaný, s řadou odpadků v jeho nejbližším okolí.

Původně byla součástí památníku bronzová socha horníka se skloněnou zástavou. Pro neustálé znečišťování památníku, ale i pro pokus o krádež této sochy, byla před rokem 2002 Statutárním městem Most deponována v areálu Technických služeb Most. Přibližně každých 5 let se město snaží nechat památník alespoň vyčistit. Celková oprava a navrácení bronzové sochy horníka na památník by snad byla možná jen v případě přemístění celého pomníku do jiné lokality. Tuto možnost ale stěžuje nařízení UNESCO o zákazu přesouvání nemovitých kulturních památek. V původní podobě se jednalo o esteticky kvalitní památník nezatížený komunistickou ideologií.

Pomník je evidován v Centrální evidenci válečných hrobů pod číslem CZE4209-43043:

Na členitém hranolovém z soklu z šedé leštěné žuly se jmény umučených horníků je umístěna postava prostovlasého horníka v životní velikosti s mírně předkloněnou hlavou a skloněným praporem v rukou. Pravá noha nakročena. Na čelní stěně soklu je rytý (zlacený) text „VĚČNÁ PAMĚŤ / HORNICKÝM HRDINŮM / UMUČENÝM / V LETECH 1938-1945 / ZDAŘ BŮH!“
Autor akademický sochař J. Fojtík (1945). V roce 1981 přemístěn (po restaurování) ze starého Mostu. Postava horníka v roce 2002 deponována kvůli pokusu o její zcizení.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války na kapli svatého Františka Régis na návsi v SoběchlebechPomník obětem 1. a 2. světové války v Prosmykách >>
Tagy