weby pro nejsevernější čechy

Hroby obětí 1. světové války na hřbitově v Raspenavě

Na hřbitově v Raspenavě poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie za pomníkem vojáků Rudé armády je řada hrobů obětí 1. světové války.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa jsou hroby popsány jednotlivě (stejně jako v CEVH). Dlouhá řada jednotně provedených hrobů. Prostor ohraničený obrubníkem je vysypán kačírkem, hrobová místa jsou naznačena kamennou deskou, v jejímž záhlaví stojí dřevěný kříž se stříškou a oválnou nápisovou deskou.

CEVH u hrobů obecně uvádí – jeden ze 17 hrobů v 1 řadě, jejichž společné okolí je ohraničeno obrubníkem a vyplněno oblázky; náhrobek tvoří horizontální deska z umělého kamene a nízký dřevěný kříž, který je opatřen oválnou tabulkou s údaji o vojákovi

01 – Marcel Spisak

Nápis:
Korporal
Marcel Spisak
K.u.K. Lst. W.B. No 18
aus Sobolov, Galizien
gest. den 13. April 1916
im 43. Lebensjahre.
Poznámka:
v hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda, čp. 630) byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. Nejspíše se jedná o zemřelé vojáky z tohoto špitálu.
(zdroj databáze CEVH MO ČR)
Zemřel na tbc.
(zdroj: VHÚ)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-8416

02 – Wenzel Stanek

Nápis:
Infanterist
Wenzel Stanek
K.u.k. Inf. Reg. N 98
aus Trnova in Böhmen
gest. den 24. Februar 1917
im 34 Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel 24.2.1917, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37717

03 – Max Kittel

Nápis:
Schütze
Max Kittel
K.K. Schützen Regm. N
aus Grenzendort in Böhmen
gest. 27. Juli 1918
im 29. Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel 29.7.1918, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37718

04 – Franz Schrauber

Vormeister
Franz Schrauber
K.K. Ldw. Feldhaub. Regm. N
aus Ebersdorf in Böhmen
gest. den 24. August 1918
im 29. Lebensjahr.
Poznámka:
Zemřel 24.8.1918, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37719

05 – Franz Hoffmann

Nápis:
Feldwebel
Franz Hoffmann
im Bosnisch herzogowinischen Inft. Regm.N 1
aus Keile Bezick Trautenau
gestorben am 10. November 1918
im 38. Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel 10.11.1918 , asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37720

06 – Emil Krause

Nápis:
Inft.
Emil Krause
K.K. Inft. Regm.N 94
aus Karolintal Böhmen
gestorben am 16. November 1918
im 25. Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel 16.11.1918, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37721

07 – Karel Matzik

Nápis:
Karel
Matzik
1918
Poznámka:
Zemřel ??.1918, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37722

08 – Josef Pekny

Inft.
Josef Pekny
K.K. Inft. Regm. N 102
aus Jankau Böhmen
gestorben am 19. Dezember 1918
im 29. Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel 19.12.1918, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37723

09 – Gustav Rödig

Kanonier
Gustav Rödig
Gebirgs Kanonen Batt. 3
aus Arnsdort in Böhmen
gestorben am 26. September
im 27. Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel ??, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37724

10 – Josef Krause

Nápis:
Jäger
Josef Krause
Feldjäger-Bataillon N 1
aus Mildenau
gestorben am 14. Juli 1919
im 43. Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel 14.7.1919, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37725

11 – Emil Porsche

Nápis:
Infantrist
Emil Porsche
K.u.K. Bau-Komp. 3/98
aus Mildeneichen.
gestorben am 17. Feber 1920
im 41. Lebensjahre.
Poznámka:
Zemřel 17.2.1920, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37726

12 – Josef Altman

Nápis:
Josef
Altmann
Poznámka:
Zemřel ??, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37727

13 – ???

bez nápisu
Poznámka:
příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37728

14 – Gustav Weise

Nápis:
Gustav
Weise
Poznámka:
Zemřel ??, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37729

15 – Alfred Hockeborn

Nápis:
Alfred
Hockeborn
Poznámka:
Zemřel ??, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37730

16 – ???

bez nápisu
Poznámka:
příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37731

17 – Wolfram Herbig

Nápis:
Wolfram
Herbig
Poznámka:
Zemřel ??, asi Raspenava, příčina smrti není známa; nejspíše zemřel v raspenavském nouzovém špitále v domě čp. 630, hotelu naproti raspenavskému nádraží (Česká beseda), kde byl během I. sv. v. zřízen nouzový špitál pro zraněné a nemocné vojáky s 60 lůžky. (zdroj databáze CEVH MO ČR)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5102-37732

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války na hřbitově v RaspenavěPomník vojáků Rudé armády na hřbitově v Raspenavě >>
Tagy