weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Rybništi – Nové Chřibské

V místní části Nová Chřibská (součást obce Rybniště) byl v roce 2014 a pak „opakovaně“ 11. října 2015 odhalen v malém parku obnovený pomník obětem 1. světové války.

Na úvod tedy citace z tehdejšího vyjádření Jiřího Suchardy ze Svazu c.k. vojenských vysloužilců zemí Koruny české:

Na den přesně před rokem se sešli členové Svazu ck. vysloužilců koruny České, zástupci obce Rybniště a další hosté, aby společně odhalili a požehnali obnovený památník 21 občanů Nové Chřibské, kteří padli na bojištích v první světové válce. Součástí památníku je ale menší parčík, který byl zapotřebí také upravit. A tak do doslova do roka a do dne, v roce, kdy si připomínáme nejen 90 let od výstavby pomníku, ale i 70 let od konce ještě horší druhé světové války, splnila obec Rybniště svůj dřívější slib, že po rekonstrukci památníku se o místo bude řádně starat. Výsledkem je důstojné pietní místo, což ale představovalo pomocí pracovníků veřejné služby obnovit veškeré kamenné zídky, nechat ve Šluknově vyrobit nové, ručně sekané kamenné sloupky, osadit je a do nich umístit řetězy, nakoupit a osadit zahradní mobiliář a nakonec na základě návrhu jiřetínské zahradnice paní Sabiny Chládkové dokončit parkové úpravy.

A tak bylo obnoveno pohodové odpočinkové místo, které zde dlouho chybělo. Na tomto místě se totiž otevírá kouzelný výhled nejen do údolí Chřibské, ale i na velkou část národního parku České Švýcarsko. Od 11. června roku 1925 hlásá na zdejším památníku, na jehož zhotovení uspořádali občané Nové Chřibské sbírku, nápis, který v překladu zní: „Na paměť synům vlasti, padlým ve světové válce 1914 – 1918, věnovala obec Nová Chřibská“. Prostor památníku předal starosta Rybniště Ing. Roman Forfera občanům znovu do užívání a zároveň k němu položil první věnec. Druhý věnec položil zástupce odsunutých Němců z Löbau, který poděkoval všem přítomným za účast, vzpomenul nesmyslných obětí všech válečných konfliktů, včetně těch nejnovějších a popřál všem lidem klidný život v míru a přátelství. Zástupcům obce a svazu vysloužilců také poděkoval za obnovení tohoto místa. Po krátké přednášce o historii a rekonstrukci památníku byla vypálena čestná salva a na závěr slavnosti zazněla v podání vysloužileckého flašinetu rakousko-uherská hymna.

Vlastní pomník je syenitový, vyrobený firmou Spölgen ve Šluknově. Při adaptaci pomníku(na počest osvobození Rudou Armádou)v roce 1947 byl původní německý text otesán, do vyleštěné plochy byl osazen plastický státní znak ČR a tři nápisy z mosazných písmen: „Pravda vítězí, Věrni zůstaneme a Kde Čech stane – tam zůstane“.

Spolek pro vojenská pietní místa cituje nápisy a na historických fotografiích ukazuje původní podobu pomníku a jeho stav po zničení.

DEM
ANDENKEN
DER
IM WELTKRIEGE
1914 -1918
GEFALLENEN
SÖHNE DER HEIMAT
GEWIDMET VON DER
GEMEINDE NEUKREIBITZ.

Johann Jahnel.
Karl John.
Hermann Senftner.
Josef Pietsch No 5.
Anton Mitscherling.
Josef Kindermann.
Franz J. Schiffner.
Johann Hesse.
Wilhelm Eiselt.
Siegfried Eiselt.
Franz Lehnert.
Max Kutschera.
Hermann Sominer.
Anton Fritsche.
Gustav Quaiser.
Felix Pietsch.
Franz Kaute.
August Eiselt.
Josef Pietsch No24.
Adolf Cilarz.
Johann Kindermann.

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4215-39025:

Pomník se skládá z podstavce a velkého otesaného, jednostranně leštěného lomového kamene.

Původně byl postaven ve dvacátých letech min. století obětem první světové války – občanům Nové Chřibské – a stál na jiném místě. V roce 1947 byl osekáním upraven na památník obětem druhé světové války s texty: „Věrni zůstaneme“, „Pravda vítězí“ a „Kde Čech stane, tam zůstane“. Uprostřed byl umístěn plastický znak ČSR.

V současné době je uveden do původního stavu včetně okolí.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války na hřbitově v RybništiPomník obětem 1. světové války ve Žluticích >>
Tagy