weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Třtěně

Nedaleko kaple Jména Panny Marie ve Třtěně na druhé straně silnice stojí pomník obětem Velké války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
KDE DOMOV MŮJ
KDE DOMOV MŮJ?

OBĚTEM VÁLKY 1914-18.

BĚLOVSKÝ FRANT.
ERLICH VÁCL.
FRAJ OLDŘ.
FRAJ VÁCL.
HNILICA JOS.
HROM BEDŘ.
KÁŽA VÁCL.

PLAČEK ANT.
SOUKUP EMIL.
STEHLÍK VÁCL.
ŠTĚPÁN VÁCL.
ŠUMA FRANT.
VILD JAR.
ZÍMA EMIL.

Poznámka:
Štěpán Václav, *1892, místo narození: Krendorf, Čechy (?), domovem: Krendorf (= Třtěno), datum úmrtí: 20.2.1915, příčina úmrtí: padl, místo úmrtí: Jablonka, Halič, Karpaty, bojiště: severní fronta-ruské bojiště.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)
Jeho „Kenotaf“ se též nachází na místním hřbitově.

Zíma (Zima) Emil, *1893, místo narození: (?), domovem: Krendorf (Kreudorf ?), příslušnost k útvaru R-U armády: (?), datum úmrtí: 5.10.1917, příčina úmrtí: padl, místo úmrtí: Borgo, Tyrolsko, bojiště: jihozápadní fronta-italské bojiště, místo pohřbení: Borgo Tyrolsko, vojenský hřbitov.
(zdroj: http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase)

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4207-219:

Kamenný pomník s reliéfem vojína a lva je umístěn na návsi v obci Třtěno naproti autobusové zastávce vedle domu čp. 51.

Bohužel v dílu encyklopedií Tatíčku, vrať se k nám, který je věnován Lounsku, nemá pomník samostatný záznam, je o něm pouze několikrát řeč v textu:

Ústředním motivem výpravněji pojednaných pomníků bývá zpodobnění postavy bojovníka. Základní typ představuje uniformovaný voják, který bývá zachycen v jedné ze tří podob – válečník se zbraní na stráži, otec opouštějící rodinu nebo padlý hrdina. V české oblasti je tento voják zobrazován jako legionář a téměř vždy se jedná o legionáře francouzského (Vinařice, Černochov, Nová Ves, Pátek, Třtěno, Toužetín).

Heroický rozměr smrti bývá někdy vyjádřen pomocí symbolického ztvárnění lva a orla. Lev může být chápán nejen jako zosobnění síly, statečnosti a odvahy, ale také jako státní symbol Československa. Lev se objevuje především na českých pomnících (Černochov, Toužetín, Třtěno)…

Z okruhu Lounska patří mezi nejvýraznější autor kamenický mistr Václav Hartman, který vytvořil početnou skupinu pomníku na Lounsku a Litoměřicku. Jeho díla jsou charakteristická dobře zvládnutým reliéfem a propracovanou symbolikou, zároveň se však často opakují. Hartman je autorem pomníků v Lenešicích (1921), Vršovicích (1922), Vlčí (1923), Jimlíně (1925), Oboře (1928), Nové Vsi, Zeměchách (1926) a Třtěné.

Series Navigation<< Pomník osvobození Sovětskou armádou u kaple v ChožověPamětní desky obětem 1. světové války na kapli v Chožově >>
Tagy