weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Machovské Lhotě

Uprostřed Machovské Lhoty u silnice stojí pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa v tuto chvíli eviduje pouze pietní místa v Machově, jehož je Machovská Lhota dnes součástí. O tomto pomníku však ani slovo.

Pomník do evidence doplněn ->

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5209-32304:

Obloukový kamenný pomník se schůdky, oplocený, po obou stranách socha sovy. Pomník je obklopen vzrostlými tújemi. Postaven v r. 1922, udržován (částečně ochuzen o doplňky – sochy sov – krádež), pohřbeni občané Machovské Lhoty.

Nápis: „Spěte klidně otcové, synové, bratři. Za drahou krev Vaši – v cizině prolitou osvobozená vlast. Těm, kteří se nedožili, na věčnou paměť postavili občané lhotští R 1922.“

Levý sloupec:
Dostál Ant.
Hrubý Cyr.
Kubeček Jos. st.
Kubeček Jos. ml.
Kubeček Frant.
Kubeček Stan.
Kubát Václ.
Rykr Ant.

Pravý sloupec:
Marhoul Jos.
Šimek Ant.
Šimek Frant. – bratři
Šulc Ant.
Verner Kar.
Vítek Josef st.
Vítek Josef ml.
Vágner Ant.

Uprostřed
Beneš Rom.

V Machovském zpravodaji 12/2008:

Pomník padlým v 1. světové válce v Machovské Lhotě.

Jak jsme se zmínili již v předcházejícím zpravodaji, v roce 1921 byl dán návrh z Machova na výstavbu společného pomníku padlým ve světové válce pro celou farní osadu machovskou, nicméně místní zastupitelstvo se usneslo, že postaví svůj pomník ve Lhote. K uskutečnění tohoto záměru došlo v roce 1922.

Většinu materiálu se podařilo získat zdarma od místních občanů a převážná část prací byla provedena rovněž zdarma. Sochařské práce byly zaplaceny z výtěžku dobrovolné sbírky.

Pro stavbu pomníku bylo vybráno místo v centru tehdejší obce. Část svého pozemku na tento památník darovala paní Františka Kubečková na zahradě, proti svému příbytku (dnes č.p. 48) v místě, kde v roce 1886 vyhořela chalupa pana Petříčka. Pozemek darovala na památku svého jediného syna Františka, který se z války nevrátil.

Kámen na pomník daroval Kašpar Dostál, lamačské práce provedli Cyrill Foglar a František Flousek, kamenické práce zhotovili Cyrill Vinkler a Václav Flousek, všichni lhotští občané. Základy vykopali sousedé obce zdarma, z lásky k tomuto symbolu. Kámen do základu také zdarma dovezl František Dintr.

Návrh pomníku připravil a poté také technicky provedl sochařský mistr Josef Mádle ze Zbečníka, který o rok dříve zhotovil i pomník v Bělém.

Pomník byl, za velmi nepříznivého počasí, slavnostně odhalen 18. června 1922. Z první světové války se domu nevrátilo 17 lhotských občanů – jména všech jsou vyryta na pomníku včetně následujícího textu:

Dostál Antonín / Maroul Josef
Hrubý Cyrill / Šimek Antonín
Kubeček Josef star. / Šimek František
Kubeček Josef ml. / Šulc Antonín
Kubeček František / Verner Karel
Kubeček Stanislav / Vítek Josef star.
Kubát Václav / Vítek Josef ml.
Rykr Antonín / Vágner Antonín
Beneš Roman

1914 – 1918
Spěte klidně otcové, syno-
vé, bratři.Za drahou krev
Vaši – v cizině prolitou
osvobozená vlasť.Těm
kteří se nedožili, na vě-
čnoupaměť postavili
občané lhotštíR 1922

V Pamětní knize obce Lhoty u Police nad Metují, ve stati, vztahující se k odhalení pomníku padlým poznamenal Cyrill Foglar : „Na ukončení této statě, žádal bych, by občané zdejší nezapomněli na tyto verše vryté v tomto památníku“.

V porevoluční době, koncem devadesátých let, byly z pomníku odcizeny pískovcové sošky sov. Pachatele se nepodařilo vypátrat, přestože sošky snad byly zahlédnuty v televizi v poradu Receptář. Obec Machov tehdy nechala zhotovit podle fotografií identické pískovcové repliky v kamenické škole v Hořicích. Bohužel i ty však byly ukradeny. Když se tedy připravovala údržba pomníku v letošním roce, bylo rozhodnuto, že se nechá zhotovit již pouze forma a sošky budou odlity z umělého pískovce.

Údržba pomníku, která proběhla v období od června do září letošního roku, spočívala v přemístění celého pomníku před rozrostlé thúje, takže pomník byl odborně rozebrán, byla zhotovena nová základová deska, pomník byl očištěn, sestaven, nakonzervován a obnoveny nápisy. Následně byly ukotveny repliky sošek, upraven prostor kolem pomníku a zhotoveno nové oplocení. Celkové náklady na provedení těchto prací činily zhruba 90 tis. Kč, ale díky dotaci Královéhradeckého kraje si z rozpočtu městyse vyžádaly pouze 30 tis. Kč.
M. Kryl

V kronice Machova se uvádí:

Červenec 2008: V Machovské Lhotě a v Bělém pokračovaly dokončovací práce na opravě pomníků obětem 1.světové války. V Machovské Lhotě bude pomník posunut blíže k silnici a celý zrestaurován. Byly objednány repliky odcizených kamenných sov. Na jejich odlití byla použita forma, kterou zhotovil profesor hořické průmyslovky, akademický sochař Michal Moravec, při výrobě prvních, také odcizených replik.

Na uvedené opravy získal městys Machov dotaci od Královéhradeckého kraje v částce 81 000 Kč.

Jak je vidět na starších fotografiích na mapy.cz, byl pomník obklopen výše v textu zmiňovanou zelení, která byla neznámo kdy mezi lety 2020 až 2023 odstraněna:

Rok 2011
Rok 2020
Series NavigationPomník obětem válek v Božanově >>
Tagy