weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek v Račicích

U silnice, procházející obcí Račice, stojí pomník obětem válek.

Takřka ve středu obce, prazvláštně vklíněn do úzkého pasu mezi domy. Od travnaté plochy podél silnice prostor oddělen nízkou zídkou z lomového kamene, na níž je umístěn kovový plůtek. Levý bok tvoří stěna sousedního domu, vpravo a za pomníkem je ohrada, tvořená sloupky, mezi nimiž je vyskládána stěna z překladů. Samotný pomník tvoří mohyla z kamení, ohraničená nízkým obrubníkem a obsypaná kačírkem, do níž je zasazen balvan se dvěma cedulemi na čelní straně. Z nich vyplývá, že jde (jako na mnoha dalších místech) o původní pomník obětem Velké války, aktualizovaný další cedulí po 2. světové.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí:

Nápis:
OBĚTI
SVĚTOVÉ VÁLKY
1914-1918
SLÁNSKÝ JOSEF
POKORNÝ ALOIS
KOČÍ JOSEF
LORENZ JOSEF
ŠAŠEK VÁCLAV
MEDÁČEK ANTONÍN
SLEPIČKA FRANT.
SYROVÝ VÁCLAV
ARAZIM VÁCLAV
NETÍK ANTONÍN
VOTAVA JOSEF
K ZACHOVÁNÍ JEJICH PAMÁTKY
POSTAVENO R. 1938 VE 20 VÝROČÍ
OBNOVENÍ STÁTNÍ SAMOSTATNOSTI

OBĚTI NĚMECKÉ OKUPACE
V LETECH 1939 – 1945.
MARTINEC ANTONÍN
CELBA JAN
NEDOMA JAROSLAV
VÉBER TOMÁŠ.
ODHALENO 5.5.1946.

Poznámka:
Antonín Medáček je rovněž uveden na místním hřbitově. Tomáš Véber padl 22.5.1945, jako četař délesloužící, v prostoru Děčínského Sněžníku, kde má pomník před budovou bývalé školy.

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4205-00521.

Pomník tvoří čedičový monolit, ozdobený kovovými deskami s nápisy a jmény, stojící v zeleni.

Series Navigation<< Pomník osvobození u Městského úřadu ve ŠtětíPomník Rudoarmějců na hřbitově v Lounech >>
Tagy