weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války na městském hřbitově v Bílině

V jihozápadním koutě Městského hřbitova v Bílině stojí poblíž obřadní síně (za zdí) poněkud ve skrytu dvojpomník padlým – ten větší je věnován obecně obětem 2. světové války.

K zapadlému vydlážděnému místu vedou z úrovně hřbitova dva schody, v dlažbě v zadní části před pomníkem záhon, osázený nízkými keři. Samotný památník tvoří nízká zídka z kyklopského zdiva, v jejímž středu je vyzdvižená středová část, trojúhelník s useknutým vrcholem, na jehož čelní straně je trojramenný kříž a pod ním nápisová deska z černého leštěného kamene.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí:

Nápis:
PADLÝM
VE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZECZE4201-00004:

Pyramidální mohyla ze žulových kvádrů s postranní zídkou, na čelní straně pravoslavný kříž z černého mramoru. Pod křížem umístěna deska s nápisem: „PADLÝM ve druhé světové válce“.

Postranní zídka má lomený tvar do oblouku (rozměry 190+250+190x70x55 cm), na ní je umístěna mohyla o základně 170 cm a výšce 160cm. Rozměry kříže 172×61 cm, deska s nápisem 83×41 cm).

Dne 9. května 1949 byl odhalen na místním hřbitově v rámci májových oslav pomník v Bílině zemřelým příslušníkům Rudé armády [I. díl kroniky města Bíliny 1945 – 1960, str. 126]

Dne 16. srpna 1946 byla provedena na místním hřibově exhumace amerických vojáků, kteří za druhé světové války v zajateckém táboře v Bílině zemřeli. Pozůstatky zemřelých byly převezeny do spojených států severoamerických. [I. díl kroniky města Bíliny 1945- 1960, str. 97]

Společný hrob sovětských válečných zajatců. V hrobě je uložen neznámý počet sovětských občanů, zemřelých v zajatecké nemocnici v Bílině, kam byli dováženi z různých táborů v okolí. Do tohoto hrobu bylo v roce 1960 uloženo šest sovětských zajatců pochovaných dosud roztroušeně po hřbitově.

Na vrcholu pyramidy bývala pěticípá hvězda, byla odstraněna v nezjištěné době. Pomník byl postaven v roce 1949. [Jiří Kramer, Památná místa a památníky protifašistického boje v Severočeském kraji, Ústí nad Labem, 1987, str. 127]

Series Navigation<< Pomník obětem 2. světové války jmenovaných národů na městském hřbitově v BíliněPomník obětem 1. světové války u kaple v Břežanech nad Ohří >>
Tagy