weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. a 2. světové války ve Vršovicích u Loun

Ve středu obce Vršovice v malém parku u silnice stojí pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
OBĚTI VÁLKY 1914 – 18
BLAŽEK ERVÍN
HLINKA FRANT
SÝKORA EMIL
SOMOL EMIL
ŠTUDENT ALOIS
TĚŠINSKÝ JOS.

OBĚTI VÁLKY 1939 – 45.
MAXA LADISLAV

Vám, kdož jste dali život nepříteli
ač v srdcích kvetlo nitro národa.
Skráň zkrvavenou věnčí národ celý
a pomník Váš, toť naše svoboda.

Poznámka: autor – Hartman, Louny

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4207-00281:

Na návsi je umístěn vysoký kamenný náhrobek, v horní části tmavý, podstavec z opuky. V horní části jsou zlatým písmem vypsány oběti války, pod nimi leží plastika vojenské přilbice a brko v bílé barvě. Náhrobek je obehnán kovaným plůtkem natřeným v zelené barvě.

Zjevně další exemplář pomníku velké války, modernizovaného dodatkovou tabulí.

V encyklopedií Tatíčku, vrať se k nám (v díle, který je věnován Lounsku), je o pomníku, odhalené 4. 6. 1922, jen několikrát zmínka.

Dle kresby B. Lůžka z roku 1927 v knize je pomník zachován bez velkých změn – u zadní strany oplocení byly vysazeny dva stromy, nápisové tabule jsou zvěčněny světlé a mnohem menší.

Z okruhu Lounska patří mezi nejvýraznější autor kamenický mistr Václav Hartman, který vytvořil početnou skupinu pomníku na Lounsku a Litoměřicku. Jeho díla jsou charakteristická dobře zvládnutým reliéfem a propracovanou symbolikou, zároveň se však často opakují. Hartman je autorem pomníků v Lenešicích (1921), Vršovicích (1922), Vlčí (1923), Jimlíně (1925), Oboře (1928), Nové Vsi, Zeměchách (1926) a Třtěné.

Víc nic, bohužel.

 

Series Navigation<< Pomník obětem 1. a 2. světové války na návsi v KošticíchPomník osvobození Československa u kaple v Chožově >>
Tagy