weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem válek v Dlažkovicích

Na křižovatce v centru obce Dlažkovice naproti místnímu rybníku stojí pomník obětem válek.

Další z klasických příkladů „modernizace“ památníku Velké války, aktualizovaného odstraněním původních desek.

Spolek pro vojenská pietní místa uvádí:

Nápis:
PADLÝM
VE SVĚTOVÉ VÁLCE
1914 -1918

OBĚTEM
NACISTICKÉ OKUPACE
1938 – 1945

Původně pomník obětem 1. světové války, instalovaný 1928, zhotovil kameník Jos. Pilnaj, Bohušovice. V roce 1947 sňata deska se jmény padlých a nahrazena stávající. Deska se státním znakem vyměněna 1980.

Historické foto na webu ukazuje, že pomník nesl na vrcholu dělovou kouli a kolem pomníku byl plůtek uchycený do zděných sloupků –

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4208-21019.

Pomník obětem světových válek. Na ploše vytvořené zídkou z čedičových kamenů a zpřístupněné třemi schody, trojstupňová základna, na ní hranol završený stříškou, ze které vyrůstá komolý jehlan dalším jehlanem završený, na čelní stěně státní znak a černá skleněná nápisová deska s rytým textem, materiál světlá žula, celá plocha ohraničena kovovou mříží.

V roce 2006 proběhla oprava pomníku.

Dostupné starší fotografie ukazují zcela jiný vzhled pietního místa – monolit nebyl skoro vidět, zakryt okolní zelení, zídka kolem pomníku byla nastavena betonem, z něhož byly vytvořeny i schody na čelní straně. Na hřebeni zídky bylo zábradlí, tvarově shodné s výše zmíněnou historickou fotografií, nikoli však uchycené na zděných sloupcích, ale na kovových trubkách.

Přerostlá zeleň byla vykácena, plůtek odstraněn, zídka opravena a na horní straně opatřena krycí dlažbou, schody zmizely.

Series Navigation<< Pomník obětem válek (pomník české revoluce) v KlapémPomník obětem válek, holokaustu a studené války v sadech Československé armády v Chomutově >>
Tagy