weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války ve Svojsíkových sadech v Jirkově

Uprostřed Svojsíkových sadů v Jirkově stojí pomník obětem 1. světové války.

Pomník, který se dočkal důstojné podoby relativně nedávno – starší fotografie ukazují jeho dřívější žalostný stav:

Foto z roku 2014 na webu Drobné památky

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1914 DEN HELDEN + DER HEIMAT 1918
Brandl Anton
Gröschl Franz
Friedrich Alexander
Bertl Hieronymus
Pabsch Emil
Preissler Josef
Thiel Alois Franz
Kunert Wilhelm
Ullrich Franz
Gehlert Franz Josef
Taubner Albin
Sehrig Josef
Marek Anton
Schmied Gustav
Görg Karl
Heinlein Fridrich
Rohsbach Erwin
Tobisch Adolf
Klug Eduard
John Josef
Erben Franz
Kaitzl Karl
Herglotz Ferdinand
Seifert Karl
Fehnl Ferdinand
Kunert Franz
Hollmann Wenzl
Hollitzer Anton
Müller Josef
Neumann Josef
Schönland Emil
Haas Bernard
Mattausch Max
Hover Josef
Breckl Heinrich
Proksch Emil
Hollmann Josef
Triebe Rudolf
Sachs Josef
Kosch Karl
Brimm Ernst
Hartmann Josef
Mittelbach Karl
Stalla Alois
Sehrig Wilhelm
Müller Josef
Adamovsky Josef
Gärtner Karl
Schallmayer Joachim
Müller Josef
Kunz Oskar
Urban Josef
Mübler Anton
Hadwich Franz
Hokesch Franz
Mattausch Eduard
Perthold Franz
Neumann Franz
Matuschka Anton
Haugtmann Franz
Günzel Viktor
Pužej Josef
Sachs Franz Rudolf
Frank Rudolf
Liehne Josef
Petermann Adolf
Rupprich Franz
Sehrig Anton
Seifert Hermann
Hammer Alois
Iser Franz
Haupt Karl
Enzmann Artur
Reichl Heinrich
Thiel Anton Ludwig
Enzmann Franz Jos.
Mosovsky August
Čvančar Wenzl
Hertan Karl
Müller Franz
Knat Rudolf
Richter Franz
Parth Josef
Liebl Josef
Seifert Albert
Haupt Robert
Oppelt Adolf
Koch Franz
Hertan Rudolf
Huss Franz
Hasler Josef
Tautermann Franz
Kröbner Paul
Sehrig Rudolf
Enzmann Franz
Breckner Karl
Kuhn Heinrich
Wotzetka Albin
Heger Karl
Hadeich Karl
Proks Josef
Wiedner Theodor
Krahl Franz
Bartl Josef
Fehnl Josef
Köllner Franz
Siebenänger Robert
Bruha Ludwig
Gröhsl Franz
Dietz Franz
Bauer Josef
Tautermann Josef
Gottfried Anton
Lederer Wenzl
Solegl Anton
Endler Franz
Müller Johann
Lux Anton
Spinka Robert
Breitfelder Josef
Hradil Josef
Müller Alois
Mitterrwald Hermann
Frank Franz
Knaf E….
Tilscher Karl
Peinelt Josef
Habla Alois
Ulrich Emil
Säckl Eduard
Gamisch Ernst
Götzl Josef
Ullmann Josef
Hadwich Leopold
Brünnler Franz Thom.

Poznámka:

– pomník opraven
– jména přepsána ze stránek:
http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Goerkau/GefalleneWWI_1.jpg
http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Goerkau/GefalleneWWI_2.jpg
http://www-user.tu-chemnitz.de/~tla/boehmen/pictures/Goerkau/GefalleneWWI_3.jpg

Původní podoba pomníku, foto z webu Spolku pro vojenská pietní místa

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4203-00120:

Zastaralé info: Naproti základní umělecké škole v malém parčíku je betonový podstavec s pěti deskami, vysoký kolem čtyř metrů, nyní v rekonstrukci. Uctění památky 107 padlých a 34 nezvěstných.

Kniha Tatíčku, vrať se k nám 2 se pomníku věnuje na stranách 70 až 72 (doplňky z infotabule v parku):

Stavbu pomníku padlým v Jirkově iniciovala v roce 1921 organizace válečných invalidů, teprve později byl za účelem řízení přípravných prací ustaven pomníkový výbor. Na podobu budoucího pomníku byla v roce 1926 vypsána soutěž, v níž vyhrál společný projekt sochaře Johanna Adolfa Mayera a architekta Oskara Sgustava z Františkových Lázní. Návrh počítal s realizací třímetrového pomníku provedeného z pískovce s pořizovacími náklady 29 000 Kč bez podstavce. Vhodné místo pro pomník bylo nalezeno v nově zřízeném parku u kostela sv. Anny (dnes Svojsíkovy sady – vznikly v roce 1925 na místě někdejšího hřbitova, zrušeného v roce 1904. Součástí pohřebního místa byl i jednolodní hřbitovní kostel sv. Anny, zbořený v roce 1966). V červnu 1927 schválilo město příspěvek na jeho stavbu ve výši 3000 Kč, a to i přes nesouhlas zástupců sociální demokracie (Pro představu – za stejný obnos jste si tehdy mohli koupit kupříkladu desatery pánské boty nebo vypít 1 000 litrů piva). V následujícím roce byl pomník dokončen a ještě v září téhož roku jej převzalo město do své péče. Slavnostní odhalení pomníku se odehrálo 23. září 1928 u příležitosti desátého výročí konce velké války.

Jirkovský pomník je postaven na půlkruhovém půdorysu, jeho jádro je zděné, opatřené červenou břízolitovou omítkou. Na vyšší sokl dosedá pět hranolových pilířů vynášejících překlad s tlapatým křížem a dedikací „1914 DEN HELDEN DIE HEIMAT 1918“. Trojice vnitřních pilířů je osazena deskami se jmény padlých vojáků, jež byly původně provedené z mramoru, pilíře na krajích nesou rozměrné reliéfy z červeného pískovce. Levý reliéf zachycuje starce s dlouhým vousem a skloněnou hlavou, muž oděný v tóze drží v pravé ruce věnec z dubových listů, u jeho nohou je zachycena hlava padlého vojáka. Protilehlý reliéf znázorňuje truchlící ženu zahalenou v dlouhém plášti držící v náručí malé dítě.

Po roce 1945 pomník pozvolna chátral, teprve v roce 2018 byl obnoven do původní podoby a osazen novými deskami a dedikačními nápisy.

Series Navigation<< Pamětní deska 5. května 1945 na budově radnice na náměstí Dr. E. Beneše v JirkověPomník obětem 1. a 2. světové války na Havlíčkovo náměstí v Jirkově >>
Tagy