weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války u Radejčína

V cípu rozcestí silnic jihovýchodně od Radejčína (směr Dubice a železniční zastávka Radejčín) stojí pomník obětem 1. světové války.

Prostor pomníku je od vozovky oddělen opěrnou zdí z kyklopského zdiva, v jehož středu je schodiště s postranními třístupňovými terasami pro ozdobnou zeleň. Na plošinu od silnice vede 11 schodů. Na travnaté ploše pod stromem čtvercové prostranství vysypané kačírkem a ohraničené obrubníkem z kostek, v něm dvoustupňová základna, nesoucí sokl s nápisovou deskou vpředu. Na jednoduché přesahující hlavici na soklíku umístěný jehlan s další nápisovou deskou, zakončený římsou, na jejíž přední straně jsou letopočty, a na její horní straně „dělová koule“.

Po delším pátrání jsem objevil na webu Řehlovic, jejichž je Radejčín součástí, tvrzení, že památník byl původně postaven u příležitosti životního jubilea císaře Františka Josefa I. Po I. sv. válce byly původní desky sneseny a nahrazeny novými, které odkazují na padlé občany Radejčína. Pomník byl v roce 2014 odborně restaurován nákladem 225 tis. Kč.

Staré záznamy uvádějí, že tu býval železný plůtek a desky byly nečitelné (nátěr, kterým byly přetřeny, narušil původní nápisy). Viz foto z webu Drobných památek (autor: Milan Lašťovka):

Naštěstí v roce 2014 došlo zásluhou obce Řehlovice k opravě (viz výše). Plůtek sice zmizel, ale bylo upraveno okolí a obnoveny desky, které před zásahem vypadaly takto (zdroj a autor viz výše):

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa lze nalézt citaci nápisů:

1914-1918
+
Zu
Ehren
der im
Weltkriege
gefallenen
Helden
der Gemeinde
Radzein

Otto Marzin J.R.92-1914.
Anton Bernatsch J.R.42-1914.
Anton Haftstein J.R.43-1915.
Karl Haftstein J.R.42-1915.
Josef Mrhal Sch.R.9-1916.
————————-
Gewidmet
von der Gemeinde
Radzein

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4214-31487.

 

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války ve Štursově ulici v Novém BoruPomník obětem 1. světové války ve Všemilech >>
Tagy