weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem koncentračního tábora v Nádražní ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou

V Nádražní ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou poblíž vlakového nádraží stojí pomník obětem koncentračního tábora.

Spolek pro vojenská pietní místa

Nápis:
VĚZŇŮM A OBĚTEM KONCENTRAČNÍHO TÁBORA
GROSS-ROSEN V RYCHNOVĚ 1943-1945.

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE5103-22287:

Spojené dva žulové monumenty, na jejichž čelní straně je umístěna kovová kytice. Jsou umístěny na vydlážděné kruhové ploše.

Mapy.cz stručně:

Koncentrační tábor AL Reichenau stával v době 2. světové války v prostoru za nádražím. Dodával pracovní síly firmě Getewent, která vyráběla zaměřovacích přístroje pro válečné účely. Rychnovský koncentrační tábor vznikl v březnu 1944 jako pobočka polského koncentračního tábora Gross-Rosen. V únoru 1945 sem bylo dokonce přesunuto velitelství mateřského tábora Gross-Rosen, který byl později zcela zrušen.

Na webu o koncentračních táborech:

V roce 1943 (podle jiných zdrojů až v roce 1944) vznikl v Rychnově nad Nisou pobočný tábor KT Gross – Rosen. Během jeho existence jím prošlo 1500 vězňů. Jednalo se o dřevěné baráky obehnané ostnatým drátem a drátěným plotem nabitým elektřinou, v jehož rozích byly strážní věže. Vězni z Polska, SSSR, českých zemí, Belgie, Norska a Francie byli hlídáni strážemi SS. Na konci války bylo asi 200 vězňů vyhnáno na pochod smrti. V jeho průběhu však ale stráže transport opustili a vězňové se rozutekli.

Dnes se na místě bývalé pobočky KT Gross-Rosen nachází památník, který však prochází rekonstrukcí z důvodu vandalismu. Jeho strany tvoří základy bývalého tábora a v zadní části jsou umístěny pamětní desky v různých jazycích. Stejným způsobem existenci tábora připomíná jednoduchý žulový památník s trnovou korunou, představující ženu a muže, kteří se už nikdy nesejdou. Text v dolní části památníku zní: „Vězňům a obětem koncentračního tábora Gross-Rosen v Rychnově 1943-1945.“ Slavnostní odhalení památníku od akademického sochaře Koňáka a ing. architekta Huška proběhlo 21. září 1972 . Další pomník se nachází u Továrního dvora v Rychnově, na němž je text: 1943-1945, ZDE PRACOVALI A TRPĚLI PŘÍSLUŠNÍCI SEDMI STÁTŮ VĚZNI KONCENTRAČNÍHO TÁBORA GROSS ROSEN POBOČKA RYCHNOV.

Podrobně o koncentračním táboře ->

Pomník je kulturní památkou:

Pomník je společným dílem sochaře Jiřího Koňáka a ing. arch. Huška z roku 1972. Dva žulové obelisky představují muže a ženu. Trnová koruna symbolizuje jejich utrpení a posunutý kruh neuzavřenou životní cestu.

Původní evidenční list památky:

V parčíku pod nádražím na plošině vytvořené ze žulových desek nízká obdélníková základna, ze které vystupují dva nepravidelné u sebe stojící pískovcové kvádry, symbolizující muže a ženu, kteří se již nikdy nesejdou, zdobené trnovou korunou.
Na základně dva bronozové úzké pásy s nápisem reliéfním písmem velkou abecedou:
VĚZŇŮM A OBĚTEM KONCENTRAČNÍHO TÁBORA
GROSS-ROSEN V RYCHNOVĚ 1943-1945.
Před pomníkem 6 nestejně dlouhých pískovcových tyčí pevně spojených s plošinou.
Za zdí starého hřbitova poblíž nádraží, nedaleko objektů pobočky KT Gross Rosen, ve které zahynulo mnoho odpůrců fašismu, je pochován dosud neznámý počet zemřelých vězňů tohoto tábora. Zajatci pracovali v přilehlé zbrojní továrně fy Getewenr, dnešní podnik Závodů elektrotechnických zařízení.

Series Navigation<< Pomník obětem válek u kostela svatého Václava v Rychnově u Jablonce nad NisouPomník Praha svým vítězným synům na náměstí Pod Emauzy v Praze >>
Tagy