weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Lužické ulici v Mimoni

V Mimoni na křižovatce ulic Lužické a V Lukách je na zdi areálu Božího hrobu instalován pomník obětem 1. světové války.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
DIE HEIMAT
IHREN GEFFALLENEN
HELDEN

Ihr habt verteidigt Haus und Herd
und seid für die Heimat gefallen.
Auch jetzt bleibt Ihr uns lieb und wert.
Vergessen sie keiner von Allen!

Rusland
1914
Ernst Beckert, Josef Flanderka, Adolf Gürlich, Oskar Janich, Wenzel Hanich, Heinrich Herrman, Heinrich Heffe, Josef Lehmann, Karl Mander, Josef Reichelt, Karl Rösler, Adolf Seide.
1915
Josef Altmann, Adolf Böhm, Ludvig Bothe, Franz Effert, Oskar Fechtner, Josef Heilek, Rudolf Illmann, Alfred Jäger, Wilhelm Klehr, Johann Kosak, Franz Lode, Anton Pass, Josef Paul, Wilhelm Puhl, Heinrich Schäfer, Adolf Schicketanz, Ludvig Schneider, Franz Schwarz, Franz Schweiger, Karl Schweiger, Josef Suske, Emil Swačina, Josef Tischer, Franz Tischler, Heinrich Ullrich, Rudolf Woiimann.
1916
Gustav Beckert, Anton Demuth jun., Eduard Eichler, Ferdinand Fehlinger, Karl Gürlich, Rudolf Kirschner, Emil Lehmann, Franz Rauch, Heinrich Runge, Rudolf Runge, Emil Schäfer, Otto Schneider, Franz Teubner, Wenzel Ullrich, Gustav Wenzel.
1917
Adolf Böhm, Rudolf Gröger, Gustav Kessler, Franz Raudnitschka, Rudolf Reichelt, Karl Jantsch, Rudolf Schubert, Adolf Ungermann, Alois Wiess.
1918
Eduard Zinke, Ambros Erbstein, Henrich Kirschner, Rudolf Schicketanz, Alfred Schneider

Italien
1915
Karl Arlt, Otto Barton, Alois Köhler, Richard Schicketanz, Alexander Buml.
1916
Anton Bothe, Franz Bergmann, Josef Kačerowsky, Karl Schnaider, Ferdinand Strasser.
1917
Franz Fiedler, Josef Günther, Josef Hubalovsky,Hanz Köhler, Emil Scheibl, Heinrich Seidl, Josef Sobota.
1918
Raimund Bartsch, Hanz Blaha, Rudolf Hosak, Friedrich Kabatek, Franz Kessler, Franz Laubner, Ludwig Ludwig, Karl Milde, Moritz Müller, Rudolf Piegert, Ernst Schicketanz, Heinrich Schmidt, Ernst Tschirnich.

Serbien
1914
Rudolf Beringer, Karl Dinnebier, Josef Kessler, Rudolf Lerche, Ladislaus Lohr, Friedrich Reichelt, Adolf Schicketanz, Emil Schicketanz, Karl Schmidt.
1915
Karl Kirschner jun., Rudolf Runge, Emil Sprenger, Hanz Schütz, Rudolf Ullrich, Josef Zumpe.
1916
Franz Pohl, Ernst Schwarzbach.

Gestorben:
Hanz Auer, Wilhelm Barsch, Hans Bayer, Franz Bergmann, Anton Böhm, Anton Demuth sen., Josef Ertelt, Rudolf Ettrich, Josef Fischer, Heinrich Fritsch, Karl Gumpert, Josef Hanig, Anton Herbrich, Emil Hosak, Otto Jäger, Franz Jahn, Karl Jaroš, Alois Jaschke, Rudolf Jirka, Karl Kirschner sen., Karl Kirschner, Karl Klaus, Emil Klehr, Adolf Kunert, Wilhelm Liske, August Minnich, Franz Morawetz, Heinrich Müller, Johann Müller, Josef Müller, Emil Nittel, Emil Opitz, Franz Panzner, Franz Pechaček, Josef Pelz, Rudolf Prokop, Rudolf Riedl, Karl Rusitschka, Franz Schneider, Karl Schneider, Anton Schmitzer, Anton Schubert, Anton Seide, Wenzel Selinger, Wenzel Stand, Rudolf Stroh, Karl Suske, Hermann Svoboda, Julius Tenbner, Robert Tille, Josef Tischler, Rudolf Tischler, Josef Troglauer, Bert Wenzel, Max Wieden, Franz Woditschka.

Vermisst:
Franz Beckert, Rudolf Bratka, Josef Brech, Josef Brenner, Josef Doms, Josef Dwořak, Josef Eger, Adolf Geissler, Heinrich Gürth, Franz Kirschner, Adolf Linke, Josef Michler, Wilhelm Niering, Emil Pelz, Franz Ranch, Karl Ruscher, Karl Schneider, Raimund Scholze, Friedrich Seidl, Wilhelm Selinger, Franz Tille, Hugo Vetter, Fritz Wöhl.

Poznámka: Pomník padlým z první světové války byl zřízen nákladem Spolku vysloužilých vojáků a to ze sbírek v celkovém obnosu 36 000,- Kč. První posvěcení pomníku se konalo 2. září 1923. Světitelem byl mimoňský kaplan a za války polní kurát Wilhelm Hamann. V roce 2008 bylo rozhodnuto pomník obnovit v rozsahu, který odpovídá stavu před 2. sv. válkou. Pro obnovu pomníku poskytlo Ministerstvo obrany ČR dotaci z programu Zachování a obnova historických hodnot. Obnovený pomník byl vysvěcen farářem Václavem Horniakem dne 12. prosince 2008.

V Centrální evidenci válečných hrobů je deska evidována pod číslem CZE5101-30304.

V knize Památky Mimoně se lze dočíst:

Pomník dal v roce 1923 postavit Spolek vysloužilých vojáků, který veřejnou sbírkou získal přes 36.000 Kč, což zcela pokrylo náklady. Ty činily 26.000 tehdejších korun. Pomník zhotovila firma W. Spölgen ve Šluknov ze šedé šluknovské žuly, desky se jmény padlých byly ze žuly černé. Odhalení a slavnostní vysvěcení pomníku obstaral svébořický farář Wilhelm Hamman, který jako polní kurát prožil s vojáky celou 1. světovou válku. Slavnost se konala za účasti velkého množství občanů Mimoně i okolních obcí dne 2. září 1923.

Na dvou postranních pamětních deskách jsou vytesána jména 194 mužů z Mimoně, kteří padli, zemřeli nebo zmizeli v 1. světové válce. Na deskách jsou uvedeny fronty a roky, ve kterých mimoňští občané padli. V jednotlivých letech jsou řazeni abecedně podle svých příjmení. Padlých na bojištích je zde uvedeno 115, zemřelých následkem zranění, vyčerpání neb nemocí napočítáme 56 a nezvěstných 23.

Za 2. světové války umisťovali mimoňští občané před pomník tabulky se jmény svých rodinných příslušníků padlých ve službách německé hitlerovské armády. Po skončení války však museli tabulky zase odstranit. Nedlouho po 2. světové válce byl pomník překryt rákosovými rohožemi a omítnut, takže nápisy nebyly viditelné.

Na jaře 1960 byl pomník odstraněn a u příležitosti 15. výročí konce války nahrazen vyřazeným dělem, které však v roce 1990 během jedné noci náhle zmizelo. Není známo, zda v souvislosti s polistopadovou vlnou odstraňování symbolů, které připomínaly předchozí politický systém, nebo zda se stalo kořistí sběratelů.

Na podzim 2008 byl pomník zásluhou Spolku vojenské historie, Ministerstva národní obrany, Městského úřadu Mimoň a dalších sponzorů obnoven. Podmínkou památkářů bylo, že bude mít původní podobu a bude opět ze šluknovské žuly, jako pomník původní. Tyto podmínky byly dodrženy. Vysvěcení znovupostaveného pomníku mimoňským farářem Václavem Horniakem se konalo v pátek 12. prosince 2008 v dopoledních hodinách za přítomnosti dvou zástupců Ministerstva obrany České republiky a členů Spolku vojenské historie v dobových uniformách. Slavnostnímu aktu přihlížela početnější skupina občanů. K důstojné atmosféře přispělo i krátké vystoupení mimoňského pěveckého sboru Zpěvandule.

V knize je bohatá fotodokumentace podoby místa, od slavnostního odhalení přes 2. světovou válku, zakrytí desek, umístění děla až po prázdné místo u zdi.

 

Series Navigation<< Pomník obětem prusko-rakouské války 1866 v areálu kaple Božího hrobu v MimoniPamětní deska Augustina a Boženy Rebcových na domě čp. 47/6 v Husově ulici v Mělníku >>
Tagy