weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 2. světové války v Místě

V parčíku před obecním úřadem v Místě stojí pomník obětem 2. světové války.

Pomník je poněkud zvláštní. Obvykle takový památník bývá obecnou připomínkou válečných obětí, nebo jmenuje místní padlé. Tady však na bocích pylonu, sestaveného z pískovcových bloků, jsou jména významných osobností republiky tak trochu tahaná z klobouku.

K pomníku vede od chodníku cesta, vydlážděná kyklopskými kameny. V zadní části cesty obdélná základna, složená z plochých kamenů, na ní stojí pomník, složený ze 4 pater pískovcových bloků. Na čelní straně posledního stupně poničený kovový artefakt, podobající se kříži, ale zřejmě šlo o nějaký držák. Ve druhé etáži citát Julia Fučíka (viz dále). Na obou bocích pískovcové desky, pouze ve 3 patrech. Na vrchních dvou plochách seznamy jmen.

Hádám, že pomník je postaven na místě, kde stával památník padlých Velké války, o kterém je řeč v knize Tatíčku, vrať se k nám! (druhý díl). Na straně 84 je popis pomníku odhaleného 25. září 1927, věnovaného 21 padlým z obce. Zhotovila ho firma Emila Gelineka z Chomutova. Nacházel se na východní straně náměstí a tvořily jej tři mohutné přírodní stély sestavené do tvaru kamenného stolu. Pravděpodobně zanikl po roce 1945. A já se domnívám, že byl nahrazen tímto „uvědomělým“ artefaktem…

Spolek pro vojenská pietní místa cituje nápisy:

JAN ŠVERMA *23.3.1901
PADL NA SLOVENSKU 10.11.1944
JULIUS FUČÍK *23.2.1903
POPRAVEN V BERLÍNĚ 8.9.1943
JAN KREJČÍ *4.4.1903
POPRAVEN V PRAZE 30.9.1941
KURT KONRÁD *15.10.1908
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 25.9.1941
OTTO SYNEK *21.9.1900
POPRAVEN V PRAZE 29.9.1941
VÁCLAV SINKULE *14.1.1905
POPRAVEN V MAUTHAUSENU 20.4.1942
STANISLAV BRUNCLÍK 17.5.1910
POPRAVEN V DRÁŽĎANECH 11.4.1944

LIDÉ
MĚL JSEM VÁS RÁD
BDĚTE!

VRATISLAV ŠANTROCH *13.2.1910
POPRAVEN V PRAZE 30.9.1941
FRANTIŠEK KŘÍŽEK *20.12.1901
POPRAVEN V PRAZE 1.10.1941
VÁCLAV KŘEN * 19.7.1898
POPRAVEN V PRAZE 30.9.1941
EDUARD URX *29.1.1903
POPRAVEN V MAUTHAUSENU 20.4.1942

V centrální evidenci válečných hrobů pomník není evidován.

Series Navigation<< Pomník obětem 1. světové války v Rabštejně nad StřelouKříž obětem 2. světové války naproti domu čp. 153 v Brtníkách >>
Tagy