weby pro nejsevernější čechy

Pomník obětem 1. světové války v Ploskovicích

V jihozápadní části Ploskovic u výpadovky z obce stojí v travnaté ploše s částečnou zahradnickou úpravou pomník obětem 1. světové války.

Fotografie na webu Drobné památky zachycuje v roce 2017 vlevo od pomníku vzrostlé rozvětvené stromy. Po nich už není památky, místo nich je tu nová lípa, vysazená ke 100. výročí vzniku ČSR (viz foto v galerii). Dle nápisu (který není příliš dobře čitelný) je památník zároveň připomínkou vzniku ČSR.

Na webu Spolku pro vojenská pietní místa:

Nápis:
1918-1928NA POČEST 10. VÝROČÍ
VZNIKU ČSR A PAMÁTKU
OBĚTEM SVĚTOVÉ
VÁLKY 1914-1918

V Centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE4205-00508:

Pomník padlým v 1. sv.válce, stojí u silnice v zeleni, osazen deskami se státním znakem a nápisem.

V travnaté ploše je utvořen záhon, v němž na nízké základně obdélného půdorysu, vyskládané z cihel, stojí památník. Nedokážu odhadnout, zda jde o kámen, natřený barvou, nebo odlitek. Spodní část tvoří kvádr se zkosenou horní hranou. Na jeho bocích je v obdélných polích rytím naznačeno zdivo, byť geometricky souměrně. Vlastní tělo soklu je tvořeno monolitem ve tvaru nedokončeného jehlanu. Na čelní straně mírně vpadlé barevně odlišené pole. V něm shora reliéfní girlanda, státní znak, vyryté letopočty 1918-1928 a žulová deska s výše citovaným nápisem.

Series Navigation<< Pomník obětem válek u kostela Archanděla Michaela v Dolní PoustevněPomník obětem 2. světové války před kostelem svatého Václava v Želenicích >>
Tagy