weby pro nejsevernější čechy

Památník ukrajinských vojáků u vojenského hřbitova v Ladech v Podještědí

Na trase červené turistické značky východně od obce Lada v Podještědí se v lesíku nachází vojenský hřbitov, u něhož stojí pomník zemřelým ukrajinským vojákům.

Zajatecký tábor s přilehlým hřbitovem, fungující od počátku 1. světové války, sloužil i po jejím skončení – od roku 1919 byli v táboře internováni vojáci Haličské ukrajinské brigády. Její členové zde roku 1921 před svým odchodem vybudovali žulový památník s postavou ukrajinského pěvce s kobzou, na kterém jsou vytesány verše národního básníka Tarase Ševčenka (1814-1861): „Sláva se nevytratí, světem půjde ve zkazkách a vyprávět se bude všude, co se přihodilo, kde je pravda a kde bezpráví, a jakými dětmi své doby jsme vlastně byli.“

Wiki informuje podrobně:

30. května 1919 bylo do tábora přesunuto 4700 vojáků a důstojníků z Ukrajinské brigády, která ustupovala na československé území před obklíčením Poláky v haličské oblasti. V Československu byli vojáci odzbrojeni a internováni v táborech v Josefově a v Jablonném a měli jako hosté volnost pohybu. Někteří z nich byli nemocní tyfem, ale rozšíření nemoci se podařilo zastavit – zemřelo jen pět mužů. Počet internovaných se postupně zvýšil na 6000 osob. V říjnu 1921 byli všichni přemístěni do pevnosti v Josefově, poté byl tábor zrušen, baráky rozebrány a dřevo prodáno.

Spolek pro vojenská pietní místa:

1921
UKRAJINCI SVÝM
POZŮSTALÝM BRATŘÍM.
UKRAINER IHREN
ZURUCKGELASSENEN
KAMERADEN.

Слава не поляже;
Не поляже, а розкаже,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чиї ми діти.
Т. Шевченко

Z básně До Основ’яненка (Do Osnovjanenka) Taras Ševčenko, Sankt Peterburg 1839

Vojáci z Ukrajiny zde pobývali ve letech 1919-1920 ne úplně jako zajatci, měli v podstatě volný pohyb. Vypukl zde tyfus a asi 5 jich zde zemřelo. Je pravděpodobné, že mezi zajatci z řad ruské armády v letech 1914-1918 byli mj. také Ukrajinci.

V centrální evidenci válečných hrobů je pomník evidován pod číslem CZE5105-08155:

Monumentální památník se sochou pěvce, ryté nápisy, pietní místo vymezeno kamennými sloupky. Na památku ukrajinských zajatců, internovaných v letech 1919 – 1920 v zajateckém táboře, bez přímé vazby na sousední zajatecký hřbitov.

Series Navigation<< Památník ruským válečným zajatcům na vojenském hřbitově v Ladech v PodještědíPomník obětem 1. světové války v Heřmanicích v Podještědí >>
Tagy