weby pro nejsevernější čechy

Kenotaf Albrechta Gottfrieda Keidela na hřbitově v Mikulášovicích

V horní pustší části hřbitova v Mikulášovicích vlevo od vstupu se nachází hrobové místo, plánované zřejmě jako rodinný hrob, na němž jsou však jen dvě jména – jedním záznamem je kenotaf Albrechta Gottfrieda Keidela.

Spolek pro vojenská pietní místa:

Nápis:
Zur Erinnerung an unseren lieben Sohn
JUDr. Albrecht Gottfried Keidel
Oberleutnant i.d. Res. u. Kompaniechef
Träger des Eisernen Kreuzes und des
Verwundeten-Abzeichens
*3.10.1909 gefallen am 14.5.1944
bei Grigoriopol in Russland

Poznámka (zdroj: https://www.volksbund.de):
Keidel Gottfried Albrecht
Oberleutnant
*03.10.1909 Nixdorf (Mikulášovice)
+14.05.1944 Serpeni

Nápis pokračuje:

Niemals findest du Ruh als nach Taten die
selbsilos gewesen
Dieser hat sie vollbracht. Weih ihm das
Beste in dir.

Dle webu Deutschboehmen: Keidel, Gottfried Albrecht, Oberleutnant, geboren am 03.10.1909 in Nixdorf, Todes-/Vermisstendatum: 14.05.1944, Todes-/Vermisstenort: Serpeni, Rumänien

V Centrální evidenci válečných hrobů není hrob evidován.

Vlevo je uvedeno Dipl. Ing. Theodor Keidel 12. 9. 1910 – 7. 1. 1941, toto jméno ale v žádném seznamu padlých uvedeno není. Těžko tedy hádat, proč v tak nízkém věku za jakých okolností ve válečných letech zemřel.

Series Navigation<< Kenotaf Waltera Köglera na hřbitově v MikulášovicíchHrob Waltera Hainsche na hřbitově v Mikulášovicích >>
Tagy